(MAINS) XI IIT NIZ TEST ON 29.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA
(MAINS) XI IIT NIZ TEST  ON 29.07.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR                        53 1624 33 3201 73 444 159 837
2 1397192 KUNAL RAI                           34 4890 50 1134 62 993 146 1281
3 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL               22 6826 19 5649 83 167 124 2381
4 1369570 SAHIL YADAV                         40 3705 37 2588 40 3392 117 2823
5 1435930 NAKUL GUPTA                         25 6406 36 2723 50 2060 111 3230
6 1393650 AMAN KUMAR                          27 6108 25 4546 55 1587 107 3510
7 1356442 MD.SAIFULLAH KAUSAR                 18 7369 29 3878 55 1587 102 3882
8 1387483 ABHINAV SINHA                       11 8038 26 4375 63 913 100 4038
9 1349344 AVANTIKA ROY                        16 7590 17 5979 59 1225 92 4586
10 1401563 SHRI HARSH VATSA                    42 3341 11 6951 36 3998 89 4803
11 1356983 RANJIT KISHOR                       30 5605 31 3524 25 5866 86 5012
12 1334377 KSHITIJ                             11 8038 47 1408 24 6022 82 5281
13 1356451 DEVANSH SHARMA                      4 8439 25 4546 52 1861 81 5345
14 1352437 MAYANK RANJAN                       20 7124 38 2458 23 6196 81 5345
15 1350306 AMIT KUMAR                          25 6406 25 4546 27 5535 77 5599
16 1388940 ABHISHEK KUMAR                      30 5605 10 7102 34 4348 74 5805
17 1382647 TUSHAR SOLANKI                      19 7250 5 7760 48 2300 72 5930
18 1383074 SAHIL NEGI                          11 8038 10 7102 49 2186 70 6062
19 1382259 MEET NAYAN                          17 7465 5 7760 48 2300 70 6062
20 1346356 SHIVANGI SINGH                      14 7776 22 5111 33 4505 69 6118
21 1349661 SAKSHAM KAUSHIK                     35 4677 11 6951 19 6822 65 6348
22 1386207 SHIVANI                             28 5942 13 6623 21 6518 62 6519
23 1386108 DIVYANSH RASTOGI                    18 7369 23 4895 21 6518 62 6519
24 1382525 KHUSHEE SAH                         7 8289 20 5473 33 4505 60 6625
25 1383323 KRUTIVAS PRADHAN                    16 7590 26 4375 15 7340 57 6779
26 1354809 ARUSHI ANAND                        22 6826 21 5282 13 7578 56 6821
27 1354799 RAMANAND KUMAR GIRI                 26 6253 8 7363 20 6676 54 6904
28 1338943 AMAN KUMAR                          20 7124 4 7871 25 5866 49 7140
29 1381837 GUDDU KUMAR                         12 7961 8 7363 26 5715 46 7258
30 1353066 DAMINI RAJPUT                       3 8472 17 5979 24 6022 44 7334
31 1333474 UTKARSH                             18 7369 9 7230 16 7219 43 7376
32 1337796 AYUSH ADHIKARI                      4 8439 11 6951 27 5535 42 7410
33 1389207 ADARSH KUMAR RAI                    26 6253 -4 8517 19 6822 41 7441
34 1378386 KARAN SHARMA                        20 7124 10 7102 8 8012 38 7532
35 1381846 ADITYA KUMAR                        4 8439 3 8000 24 6022 31 7722
36 1374154 POOJA DHAMI                         11 8038 0 8314 15 7340 26 7862