(MAIN) XII IIT IC ON 24.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII IIT IC ON 24.07.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1184071 PRACHI SINGH                        79 81 89 74 66 196 234 44
2 1236408 SAGAR SRIVASTAVA                    62 213 88 83 71 138 221 65
3 1239608 SAURABH SINGH DHAMI                 71 120 72 264 66 196 209 93
4 1218235 VISHAL RAJ                          59 245 95 40 46 572 200 119
5 1234815 DEV RISHI                           48 374 70 296 80 63 198 132
6 1220774 SOMENDRA TIWARI                     58 252 74 246 54 407 186 185
7 1239917 MANU GAUR                           51 324 94 41 30 916 175 258
8 1301954 ANKIT RAJ                           50 346 62 422 62 256 174 263
9 1221979 PRIYANSH SINGH                      38 559 64 389 70 153 172 279
10 1232657 SURAJ GUPTA                         45 426 44 717 83 46 172 279
11 1233250 NEHA ANNA                           41 493 66 356 62 256 169 297
12 1227467 ADITYA MISHRA                       32 680 47 652 88 18 167 309
13 1303458 ABHINAV RAJ                         47 394 76 216 43 644 166 319
14 1190500 RAHUL JAIN                          31 695 79 177 54 407 164 333
15 1276343 BHUPENDER                           52 316 77 200 34 830 163 340
16 1252376 ADITYA ANAL                         39 537 39 802 84 40 162 345
17 1382235 MOHIT MISHRA                        38 559 61 436 61 280 160 359
18 1253595 RAHUL KUMAR                         45 426 79 177 34 830 158 369
19 1235357 PRAGYAN SINGH                       50 346 45 692 61 280 156 385
20 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV                50 346 60 456 44 617 154 403
21 1288598 ASHU                                20 944 67 341 66 196 153 414
22 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR                 48 374 67 341 37 767 152 424
23 1231823 ANURAG                              42 474 45 692 64 225 151 433
24 1302563 PARAS KUMAR MEENA                   43 458 60 456 46 572 149 450
25 1377739 INDRAKANTA DANA                     19 970 66 356 63 239 148 460
26 1228597 BABLOO KUMAR                        29 731 56 508 63 239 148 460
27 1382247 SHANTANU DIXIT                      24 848 59 471 63 239 146 475
28 1305400 SAMEEN KHAN                         16 1045 82 137 47 553 145 481
29 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA               38 559 85 117 22 1056 145 481
30 1212254 NISHANT RAJ                         63 197 58 485 18 1118 139 521
31 1388376 SAHIL                               20 944 58 485 59 316 137 536
32 1286625 AMAN YADAV                          13 1107 61 436 62 256 136 545
33 1194566 MITHLESH MISHRA                     42 474 38 820 55 388 135 554
34 1252339 SAHIL                               21 913 77 200 37 767 135 554
35 1252496 AMAN UPADHYAY                       27 777 52 577 55 388 134 565
36 1440777 RAVI KUMAR VERMA                    22 899 60 456 51 463 133 572
37 1299404 ABHISHEK RAWAT                      22 899 38 820 71 138 131 588
38 1308038 AMAN KAUSHIK                        27 777 57 495 47 553 131 588
39 1246685 AYUSH JAISWAL                       35 617 62 422 33 851 130 603
40 1303723 ANKIT KUMAR PANDEY                  55 280 72 264 3 1275 130 603
41 1176593 CHIRAG MAHAJAN                      14 1095 60 456 55 388 129 613
42 1237817 SWADEEP GAUTAM                      56 268 21 1089 48 526 125 652
43 1289090 PULKITH NAGARWAL                    28 751 42 752 55 388 125 652
44 1233256 UDIT SHARMA                         28 751 41 768 55 388 124 663
45 1233390 AADARSH KUMAR                       19 970 44 717 57 346 120 693
46 1302956 RAHUL CHAUHAN                       8 1257 52 577 58 326 118 710
47 1305109 RADHESHYAM TIWARI                   26 800 80 166 12 1187 118 710
48 1253203 AJAY SINGH                          55 280 48 636 14 1159 117 722
49 1201275 PUSHKAR                             36 602 45 692 36 787 117 722
50 1300383 YASH DIXIT                          39 537 19 1117 59 316 117 722
51 1387457 UTKARSH BADOLA                      36 602 34 891 44 617 114 752
52 1303846 NIKHIL SHARMA                       8 1257 72 264 34 830 114 752
53 1297185 SHIVANI JHA                         12 1146 53 558 47 553 112 770
54 1297596 ATUL KUMAR                          24 848 31 940 56 364 111 783
55 1232339 TUSHAR                              26 800 52 577 33 851 111 783
56 1257236 MANISH KUMAR                        8 1257 77 200 25 1007 110 789
57 1302638 SAURABH SWARAJ                      16 1045 30 962 61 280 107 815
58 1243958 ANKHIL MANUKONDA                    27 777 39 802 37 767 103 849
59 1292638 RAM BHARDWAJ                        24 848 40 787 39 728 103 849
60 1299172 AVDITI SAINI                        8 1257 46 667 49 510 103 849
61 1297179 ANIKET COUDHARY                     8 1257 24 1052 71 138 103 849
62 1252673 AAKRITI RAJ                         5 1298 51 590 45 595 101 864
63 1184066 AVIJIT PANDA                        14 1095 19 1117 68 176 101 864
64 1229259 MOHIT                               38 559 23 1065 38 746 99 888
65 1212070 ATUL KUMAR                          29 731 35 875 35 810 99 888
66 1302586 KAHAF KHAN                          36 602 32 924 30 916 98 897
67 1253906 RAJ KAMAL                           10 1190 55 522 33 851 98 897
68 1304708 CHIMANSHETTE NAVNEET TANAJI         24 848 28 996 45 595 97 909
69 1382782 MANAV JAIN                          14 1095 47 652 36 787 97 909
70 1197516 GULSHAN KUMAR                       19 970 49 617 29 933 97 909
71 1289750 SANJAY SINGH RAWAT                  19 970 29 982 48 526 96 918
72 1196901 UNDRESH                             18 992 26 1020 50 491 94 937
73 1291262 SHIVANI KUMARI                      12 1146 54 539 27 973 93 946
74 1310903 YAVIKA                              23 871 54 539 15 1147 92 951
75 1248501 RISHIKESH SINGH                     27 777 35 875 29 933 91 959
76 1218452 MANJEET SHARMA                      8 1257 30 962 53 426 91 959
77 1194570 ASHISH SINGH                        38 559 20 1107 32 874 90 965
78 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA                   7 1276 48 636 33 851 88 975
79 1361767 RITVIK SHARMA                       8 1257 24 1052 55 388 87 983
80 1209705 SHIVANI MISHRA                      5 1298 42 752 37 767 84 1009
81 1249932 RAVI RISHAV                         8 1257 30 962 44 617 82 1021
82 1233954 SHASHANK KESARWANI                  63 197 -2 1302 20 1092 81 1028
83 1173186 MANDALAPU ALEKHYA                   14 1095 36 853 31 890 81 1028
84 1206750 NITISH ADHANA                       43 458 16 1155 22 1056 81 1028
85 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV                 8 1257 28 996 44 617 80 1037
86 1361186 PRACHI KASHYAP                      7 1276 22 1075 51 463 80 1037
87 1252370 ADARSH JAISWAL                      22 899 29 982 29 933 80 1037
88 1194919 SHIVANI                             8 1257 36 853 34 830 78 1049
89 1233078 TUSHAR GUSIAN                       21 913 34 891 22 1056 77 1055
90 1257278 AMAN PRATAP SINGH                   12 1146 29 982 35 810 76 1061
91 1295488 HIMANSHU CHOUDHARY                  10 1190 27 1009 33 851 70 1102
92 1252664 ARJUN TOMAR                         9 1201 15 1178 42 661 66 1124
93 1207284 AKASH PUSHKAR                       8 1257 15 1178 43 644 66 1124
94 1190851 HARSH                               14 1095 11 1213 41 684 66 1124
95 1311828 ROHIT ATRI                          15 1067 18 1130 30 916 63 1140
96 1235562 VAIBHAV SHARMA                      22 899 13 1190 19 1106 54 1186
97 1246960 LUCKY KUMAR                         12 1146 32 924 10 1211 54 1186
98 1284533 SAMRIDH SINGH                       12 1146 25 1036 14 1159 51 1201
99 1258555 KALI KISHAN TIWARI                  14 1095 17 1143 12 1187 43 1234
100 1230519 AARYAN                              11 1172 10 1224 14 1159 35 1264