IX FOUNDATION - 30.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 30.07.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1338288 ARYAN CHUG                          35 231 75 30 35 76 40 49 40 4 225 7
2 1172397 ANIKET CHATTOPADHYAY                40 145 75 30 35 76 40 49 30 112 220 13
3 1345204 BHAVYA GOYAL                        40 145 70 69 40 26 35 103 35 49 220 13
4 1389267 YUG  SHARMA                         40 145 70 69 35 76 40 49 30 112 215 22
5 1374134 RIYA MITTAL                         36 161 80 12 20 261 40 49 36 6 212 28
6 1363492 AYUSHI NEHRA                        40 145 75 30 40 26 36 57 21 220 212 28
7 1350564 AMAN SHARMA                         40 145 70 69 31 91 40 49 30 112 211 29
8 1331081 SAKSHAM MISHRA                      40 145 65 104 40 26 35 103 30 112 210 37
9 1375866 KHUSHANK GALGAT                     35 231 70 69 25 186 40 49 35 49 205 50
10 1344243 MANOJ KUMAR                         40 145 61 119 25 186 40 49 35 49 201 56
11 1360703 ARYAN AARAV                         40 145 60 138 25 186 40 49 35 49 200 62
12 1338487 SHATAKSHI                           35 231 66 76 30 124 35 103 30 112 196 69
13 1343509 AMAR PRASAD                         40 145 70 69 30 124 25 209 20 263 185 94
14 1445299 VINAYAK ANAND                       35 231 60 138 35 76 25 209 30 112 185 94
15 1336046 PRAKHAR GOHIL                       40 145 52 190 26 153 40 49 25 188 183 99
16 1349656 CHETAN SHARMA                       40 145 55 175 15 302 35 103 35 49 180 116
17 1374199 SANIA KATARIA                       40 145 42 259 32 81 36 57 30 112 180 116
18 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 40 145 60 138 30 124 25 209 20 263 175 125
19 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   36 161 70 69 30 124 15 310 21 220 172 129
20 1341177 SHLOK PANDEY                        35 231 48 220 21 228 32 105 32 52 168 140
21 1377691 SWATI RAI                           35 231 62 109 30 124 25 209 15 308 167 144
22 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                35 231 65 104 15 302 25 209 25 188 165 155
23 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               40 145 50 213 25 186 20 264 30 112 165 155
24 1340065 ARNAV PANDEY                        35 231 65 104 25 186 25 209 10 353 160 168
25 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               26 290 47 225 21 228 40 49 25 188 159 172
26 1441027 RAHUL SHARMA                        36 161 55 175 25 186 25 209 15 308 156 178
27 1340038 SHREYA GHOSH                        40 145 35 304 35 76 35 103 10 353 155 183
28 1372017 SIDDHANT MISHRA                     40 145 65 104 5 371 20 264 25 188 155 183
29 1330978 ANUSHKA PANDEY                      40 145 41 268 16 281 27 165 27 118 151 197
30 1355803 HIYA JOSHI                          35 231 45 250 26 153 21 238 20 263 147 209
31 1367893 RIDHIMA SOLANKI                     20 321 45 250 35 76 25 209 20 263 145 219
32 1440961 KARTIKEYA SINGH                     40 145 60 138 12 322 21 238 11 335 144 222
33 1395861 ADITYA SHARMA                       31 246 61 119 6 360 22 224 21 220 141 230
34 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               40 145 35 304 20 261 25 209 20 263 140 236
35 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  20 321 35 304 31 91 26 178 26 129 138 238
36 1386688 UTKARSH SHUKLA                      31 246 38 280 8 352 27 165 31 58 135 253
37 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 35 231 40 274 16 281 20 264 21 220 132 261
38 1346836 TIANA KUKREJA                       40 145 33 312 22 214 15 310 21 220 131 262
39 1338251 ASHISH JHA                          40 145 55 175 15 302 5 366 15 308 130 269
40 1363082 PALAK KALRA                         40 145 51 192 14 305 10 347 15 308 130 269
41 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   35 231 41 268 20 261 12 321 20 263 128 274
42 1353007 TUSHAR SINGH                        40 145 31 319 15 302 15 310 20 263 121 294
43 1380302 PRINCE KUMAR                        40 145 48 220 -2 380 20 264 14 314 120 297
44 1330957 P.BHARAT NAG                        30 272 24 351 30 124 17 279 16 284 117 302
45 1405868 HRSH DHINGRA                        15 343 50 213 15 302 25 209 10 353 115 307
46 1436367 ANUSHA BADGUJAR                     20 321 31 319 25 186 22 224 17 277 115 307
47 1412172 PRATISHTHA SRIVASTAVA               27 283 21 355 35 76 8 351 20 263 111 312
48 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   24 305 35 304 26 153 20 264 4 378 109 320
49 1366632 NEERAV ATRI                         36 161 24 351 17 270 22 224 10 353 109 320
50 1372692 SOUMYA MADESHIA                     14 346 36 290 1 373 16 288 30 112 97 331
51 1344882 SAHIL SINGH                         40 145 31 319 22 214 -5 380 7 367 95 339
52 1375608 ZOOBIA NAMEERAH SOHEL               36 161 24 351 13 313 7 356 11 335 91 345
53 1361842 SRISHTI SHARMA                      10 359 30 326 20 261 10 347 20 263 90 346
54 1330983 PRAGATI CHAND                       36 161 14 366 15 302 15 310 7 367 87 348
55 1373381 KHUSI                               5 368 35 304 20 261 15 310 10 353 85 350
56 1354811 SADHVI PANDEY                       17 330 18 363 10 346 10 347 25 188 80 351
57 1395552 YASH DHIMAN                         -10 381 10 369 15 302 15 310 15 308 45 375
58 1362470 SHIVANG DAHIYA                      -10 381 20 360 5 371 10 347 5 375 30 379
59 1405298 DEVRAJ                              -1 377 2 378 2 372 -1 379 8 360 10 380
60 1415014 RIPU THE AMAN                       0 375 4 376 -5 381 1 373 3 380 3 381