IX FOUNDATION - 06.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 06.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         26 146 80 64 30 76 40 49 40 53 216 5
2 1375866 KHUSHANK GALGAT                     30 118 80 64 30 76 35 138 35 128 210 21
3 1389267 YUG  SHARMA                         30 118 75 164 30 76 35 138 35 128 205 36
4 1338288 ARYAN CHUG                          25 223 65 317 30 76 40 49 40 53 200 55
5 1344243 MANOJ KUMAR                         30 118 80 64 20 227 30 253 40 53 200 55
6 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  30 118 80 64 20 227 30 253 40 53 200 55
7 1440961 KARTIKEYA SINGH                     15 386 80 64 31 31 35 138 36 64 197 58
8 1374199 SANIA KATARIA                       20 307 76 70 30 76 32 144 35 128 193 78
9 1331081 SAKSHAM MISHRA                      25 223 75 164 25 148 30 253 35 128 190 98
10 1336046 PRAKHAR GOHIL                       35 37 70 248 15 302 40 49 30 213 190 98
11 1349656 CHETAN SHARMA                       31 56 75 164 20 227 30 253 31 153 187 109
12 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  23 230 70 248 21 174 35 138 35 128 184 128
13 1350564 AMAN SHARMA                         23 230 75 164 15 302 35 138 35 128 183 133
14 1360703 ARYAN AARAV                         27 126 80 64 16 261 22 349 36 64 181 139
15 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                35 37 75 164 5 422 30 253 35 128 180 153
16 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               35 37 75 164 25 148 20 392 25 276 180 153
17 1445299 VINAYAK ANAND                       20 307 75 164 20 227 40 49 25 276 180 153
18 1338487 SHATAKSHI                           21 262 80 64 21 174 26 279 30 213 178 159
19 1341177 SHLOK PANDEY                        25 223 70 248 25 148 22 349 36 64 178 159
20 1343509 AMAR PRASAD                         25 223 80 64 5 422 35 138 30 213 175 187
21 1356199 KARTIK RAI                          26 146 75 164 32 25 30 253 12 413 175 187
22 1441027 RAHUL SHARMA                        20 307 75 164 10 367 35 138 35 128 175 187
23 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   16 351 70 248 22 158 30 253 36 64 174 190
24 1377882 MEDHA VATSAL                        23 230 76 70 15 302 26 279 31 153 171 199
25 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            25 223 60 349 20 227 35 138 30 213 170 214
26 1386688 UTKARSH SHUKLA                      22 238 75 164 15 302 30 253 27 228 169 217
27 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  26 146 70 248 22 158 22 349 26 240 166 229
28 1367893 RIDHIMA SOLANKI                     20 307 80 64 25 148 6 459 35 128 166 229
29 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               30 118 60 349 10 367 35 138 30 213 165 236
30 1355803 HIYA JOSHI                          25 223 66 269 25 148 20 392 25 276 161 250
31 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     26 146 65 317 20 227 20 392 30 213 161 250
32 1340966 RAHUL KAUSHAL                       25 223 52 393 22 158 25 327 36 64 160 257
33 1330978 ANUSHKA PANDEY                      15 386 65 317 21 174 26 279 30 213 157 267
34 1353007 TUSHAR SINGH                        25 223 65 317 15 302 20 392 25 276 150 294
35 1340038 SHREYA GHOSH                        30 118 70 248 15 302 20 392 15 389 150 294
36 1350551 AADITYA SINGH                       20 307 75 164 5 422 25 327 15 389 140 326
37 1377691 SWATI RAI                           16 351 65 317 -4 462 20 392 35 128 132 348
38 1361842 SRISHTI SHARMA                      15 386 60 349 20 227 20 392 15 389 130 355
39 1340065 ARNAV PANDEY                        5 456 75 164 20 227 15 433 15 389 130 355
40 1412172 PRATISHTHA SRIVASTAVA               20 307 70 248 1 443 25 327 13 408 129 356
41 1338286 AKSHAT KANSAL                       26 146 41 435 6 397 35 138 20 338 128 359
42 1407272 LAKSHAY YADAV                       12 399 57 365 7 386 30 253 21 315 127 362
43 1338251 ASHISH JHA                          25 223 60 349 10 367 25 327 5 456 125 370
44 1395861 ADITYA SHARMA                       15 386 58 359 19 230 18 399 14 394 124 372
45 1373439 ANUSHKA MAURYA                      20 307 58 359 11 332 17 408 17 360 123 374
46 1380302 PRINCE KUMAR                        20 307 59 351 7 386 11 442 24 279 121 378
47 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   16 351 50 411 10 367 25 327 15 389 116 393
48 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               30 118 50 411 16 261 10 451 10 433 116 393
49 1346378 AARYA SINHA                         10 429 50 411 20 227 6 459 30 213 116 393
50 1405868 HRSH DHINGRA                        10 429 45 429 15 302 25 327 20 338 115 397
51 1326493 VIBHOR CHATURVEDI                   13 391 62 323 6 397 22 349 9 438 112 402
52 1373381 KHUSI                               16 351 50 411 0 454 25 327 20 338 111 408
53 1395813 VATSAL  SINGH                       25 223 65 317 -5 468 15 433 11 419 111 408
54 1330957 P.BHARAT NAG                        0 469 40 437 20 227 21 361 22 301 103 421
55 1354811 SADHVI PANDEY                       12 399 41 435 16 261 15 433 12 413 96 431
56 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   5 456 58 359 2 440 13 437 9 438 87 439
57 1375608 ZOOBIA NAMEERAH SOHEL               18 326 54 387 3 434 4 463 4 458 83 441
58 1330983 PRAGATI CHAND                       18 326 43 433 3 434 -4 469 18 352 78 447
59 1344882 SAHIL SINGH                         26 146 5 470 4 427 11 442 17 360 63 455
60 1405298 DEVRAJ                              18 326 14 463 6 397 2 464 8 445 48 463
61 1395552 YASH DHIMAN                         -10 471 0 471 0 454 30 253 10 433 30 467
62 1362470 SHIVANG DAHIYA                      5 456 5 470 0 454 -10 471 10 433 10 471