IX CBSE T2 ON 16.07.2017 CBSE TEST RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA 
IX CBSE T2  ON 16.07.2017 CBSE TEST RESULT
Sl.No ADMNO NAME      MATHS      Rank     BIOLOGY     Rank     PHYSICS     Rank    CHEMISTRY    Rank TOTAL AvgRnk
1 1374134 RIYA MITTAL                    45 1 15 1 15 1 15 1 90 1
2 1389267 YUG  SHARMA                    45 1 14 34 13 53 15 1 87 17
3 1350564 AMAN SHARMA                    43 77 12 92 15 1 14 59 84 33
4 1345204 BHAVYA GOYAL                   44 53 10 184 15 1 14 59 83 40
5 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA             45 1 11 143 14 21 13 123 83 40
6 1375866 KHUSHANK GALGAT                41 129 14 34 12 83 15 1 82 53
7 1358028 RAJEEV LOCHAN 41 129 13 62 14 21 13 123 81 56
8 1330978 ANUSHKA PANDEY                 43 77 13 62 11 121 13 123 80 64
9 1338288 ARYAN CHUG                     45 1 10 184 11 121 14 59 80 64
10 1331081 SAKSHAM MISHRA                 37 185 15 1 12 83 15 1 79 76
11 1349656 CHETAN SHARMA                  42 105 10 184 13 53 13 123 78 87
12 1443930 PRATHAMESH  42 105 12 92 12 83 9 310 75 125
13 1343509 AMAR PRASAD                    36 200 9 243 13 53 14 59 72 135
14 1340065 ARNAV PANDEY                   44 53 5 355 12 83 9 310 70 175
15 1346836 TIANA KUKREJA                  44 53 8 281 13 53 5 362 70 175
16 1344243 MANOJ KUMAR                    33 229 11 143 12 83 13 123 69 188
17 1338487 SHATAKSHI                      29 275 14 34 10 152 15 1 68 192
18 1374199 SANIA KATARIA                  34 224 11 143 9 192 14 59 68 192
19 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH             36 200 11 143 7 262 13 123 67 199
20 1405868 HRSH DHINGRA                   35 214 9 243 13 53 10 282 67 199
21 1440961 KARTIKEYA SINGH                40 148 5 355 10 152 12 192 67 199
22 1363492 AYUSHI NEHRA                   27.5 277 15 1 8 227 15 1 65.5 218
23 1356199 KARTIK RAI                     32 249 10 184 13 53 10 282 65 219
24 1372017 SIDDHANT MISHRA                37 185 5 355 12 83 11 238 65 219
25 1395813 VATSAL  SINGH                  41 129 4 373 10 152 9 310 64 228
26 1436367 ANUSHA BADGUJAR                32 249 14 34 9 192 9 310 64 228
27 1412172 PRATISHTHA SRIVASTAVA          32 249 10 184 10 152 12 192 64 228
28 1340038 SHREYA GHOSH                   30 269 11 143 9 192 14 59 64 228
29 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA          39 162 7 318 11 121 6 354 63 230
30 1330983 PRAGATI CHAND                  37 185 10 184 4 336 10 282 61 247
31 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV             32 249 7 318 10 152 12 192 61 247
32 1367893 RIDHIMA SOLANKI                32 249 9 243 9 192 10 282 60 251
33 1386688 UTKARSH SHUKLA                 30 269 7 318 8 227 12 192 57 271
34 1325424 ROHAN SUTRADHAR                23 318 10 184 13 53 10 282 56 279
35 1373439 ANUSHKA MAURYA                 39 162 4 373 4 336 5 362 52 294
36 1341177 SHLOK PANDEY                   20 335 9 243 10 152 10 282 49 305
37 1380302 PRINCE KUMAR                   27 290 9 243 7 262 6 354 49 305
38 1395552 YASH DHIMAN                    25 307 9 243 4 336 10 282 48 308
39 1363082 PALAK KALRA                    28 277 7 318 3 364 10 282 48 308
40 1338286 AKSHAT KANSAL                  25 307 8 281 6 287 9 310 48 308
41 1350551 AADITYA SINGH                  27 290 6 337 5 314 9 310 47 313
42 1330957 P.BHARAT NAG                   17 347 10 184 8 227 11 238 46 330
43 1386179 PRATAKSHYA SHARMA              11 371 13 62 5 314 14.5 1 43.5 329
44 1373381 KHUSI                          24 312 10 184 3 364 6 354 43 331
45 1361842 SRISHTI SHARMA                 16 350 10 184 5 314 12 192 43 331
46 1353007 TUSHAR SINGH                   23 318 7 318 2 386 9 310 41 344
47 1336046 PRAKHAR GOHIL                  26 296 5 355 8 227 2 384 41 344
48 1354811 SADHVI PANDEY                  12 365 11 143 6 287 11 238 40 348
49 1407272 LAKSHAY YADAV                  26 296 2 399 4 336 7 341 39 350
50 1416751 NITIKA ARORA                   21 325 6 337 4 336 4 371 35 357
51 1340966 RAHUL KAUSHAL                  21 325 2 399 2 386 3 380 28 381
52 1338251 ASHISH JHA                     6 391 9 243 3.5 336 6.5 341 25 392
53 1344882 SAHIL SINGH                    9 379 10 184 2 386 1.5 384 22.5 395
54 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA            7 386 6 337 3 364 3 380 19 399
55 1377691 SWATI RAI                      8 381 6 337 3 364       NE 17 397
56 1362470 SHIVANG DAHIYA                 6 391 3 388 4 336 2 384 15 404
57 1415014 RIPU THE AMAN                  8 381 5 355 1 399       NE 14 402
58 1405298 DEVRAJ                         4 397 6 337 1 399 2 384 13 408
59 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA          2 398 6 337 3 364       NE 11 407