(EAMCET) XII PASS IIT TEST ON 19.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(EAMCET) XII PASS IIT TEST  ON 19.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (40) P-RANK CHE    (40) C-RANK TOT (160) T-RANK
1 1438972 SIDDHARTH                           65 25 19 222 21 309 105 74
2 1432632 KAPIL DEV SHARMA                    57 85 31 10 15 483 103 87
3 1442266 ARJUN LAKHERA                       52 156 27 37 24 222 103 87
4 1443975 SURYA VARDWAN                       54 126 23 101 23 246 100 97
5 1439546 SOUMYA SHOBHANA                     52 156 18 249 27 123 97 122
6 1429130 ADITYA NATH THAKUR                  45 251 26 48 21 309 92 164
7 1398387 PUNEET KUMAR                        50 175 27 37 12 535 89 189
8 1434181 ABHISHEK JHA                        41 314 27 37 19 366 87 205
9 1420102 VAIBHAVI PATHAK                     42 296 19 222 25 186 86 218
10 1424956 SHUBHAM GUPTA                       43 276 20 183 23 246 86 218
11 1439650 ABHISHEK KUMAR                      51 166 19 222 14 502 84 232
12 1436429 SOMANSHU YADAV                      45 251 25 67 13 515 83 243
13 1400774 JATIN SAINI                         49 189 18 249 14 502 81 265
14 1420136 KARMBIR                             42 296 18 249 20 335 80 278
15 1442255 HRIRHIK                             33 425 20 183 27 123 80 278
16 1387384 KAPIL                               38 362 16 326 25 186 79 289
17 1440386 YASHASVI SINGH                      46 229 12 470 20 335 78 299
18 1413471 MEGHA SHARMA                        40 335 17 282 18 403 75 331
19 1439611 SAURABH PRATAP SINGH                34 409 15 357 26 158 75 331
20 1421371 SHIVAM BURNWAL                      39 347 18 249 17 431 74 338
21 1447505 SHUBHAM SINGH                       35 396 17 282 19 366 71 370
22 1438595 SHUBHAM DOGRA                       34 409 17 282 19 366 70 381
23 1434163 SUMIT KUMAR R                       28 500 14 396 25 186 67 405
24 1438412 MANISH RAJ                          34 409 15 357 17 431 66 416
25 1439567 SHALU RAWAT                         29 486 16 326 20 335 65 423
26 1439554 RAHUL GAUR                          31 453 13 428 19 366 63 436
27 1388905 KANHAIYA KUMAR                      24 536 16 326 22 272 62 444
28 1412086 RUDRANSH PATHAK                     21 560 23 101 17 431 61 452
29 1416662 DEEPANKUR                           28 500 19 222 14 502 61 452
30 1440771 ABHISHEK KUMAR                      24 536 22 125 15 483 61 452
31 1438414 LAIK SINGH                          28 500 10 526 22 272 60 461
32 1439613 SUMIT KUMAR                         25 529 14 396 19 366 58 468
33 1430233 YASHI SRIVASTAVA                    29 486 19 222 10 560 58 468
34 1433322 PADMADHAR TIWARI                    38 362 12 470 6 580 56 482
35 1433308 AMAN TIWARI                         23 549 21 152 11 551 55 490
36 1436438 SOMAN YADAV                         22 553 19 222 12 535 53 503
37 1409757 SAGAR KUMAR                         25 529 9 540 16 456 50 516
38 1420108 VISHAL PATHAK                       25 529 11 497 9 565 45 534
39 1430591 MALKIT KUMAR                        24 536 4 579 10 560 38 547