(EAMCET) XII PASS IIT TEST ON 05.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(EAMCET) XII PASS IIT TEST  ON 05.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (40) P-RANK CHE    (40) C-RANK TOT (160) T-RANK
1 1424956 SHUBHAM GUPTA                       52 93 20 211 31 157 103 104
2 1439650 ABHISHEK KUMAR                      49 125 24 137 30 190 103 104
3 1442266 ARJUN LAKHERA                       34 350 26 104 34 71 94 162
4 1438972 SIDDHARTH                           39 276 34 10 18 447 91 190
5 1432632 KAPIL DEV SHARMA                    42 230 33 20 15 497 90 200
6 1439593 JYOTIRADITYA                        42 230 22 175 26 304 90 200
7 1421371 SHIVAM BURNWAL                      41 245 25 117 22 372 88 215
8 1442255 HRIRHIK                             40 260 16 298 32 128 88 215
9 1434181 ABHISHEK JHA                        53 82 16 298 18 447 87 223
10 1439546 SOUMYA SHOBHANA                     39 276 21 196 27 277 87 223
11 1428672 NIKHIL KUMAR                        38 284 20 211 26 304 84 241
12 1420136 KARMBIR                             46 164 17 274 20 414 83 251
13 1429130 ADITYA NATH THAKUR                  43 209 18 254 22 372 83 251
14 1436429 SOMANSHU YADAV                      43 209 18 254 22 372 83 251
15 1434163 SUMIT KUMAR R                       32 381 22 175 25 328 79 283
16 1398387 PUNEET KUMAR                        43 209 21 196 13 514 77 292
17 1439637 SUDHANSHU SINGH                     37 299 18 254 20 414 75 306
18 1412086 RUDRANSH PATHAK                     22 489 24 137 27 277 73 317
19 1420102 VAIBHAVI PATHAK                     35 329 15 330 19 432 69 350
20 1430591 MALKIT KUMAR                        29 413 15 330 22 372 66 377
21 1439613 SUMIT KUMAR                         29 413 16 298 19 432 64 388
22 1413471 MEGHA SHARMA                        31 393 14 368 18 447 63 394
23 1416662 DEEPANKUR                           25 465 22 175 16 473 63 394
24 1436438 SOMAN YADAV                         25 465 23 156 15 497 63 394
25 1440771 ABHISHEK KUMAR                      27 442 20 211 16 473 63 394
26 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA                 36 314 15 330 11 525 62 398
27 1433308 AMAN TIWARI                         23 483 14 368 24 342 61 406
28 1432380 AMARJEET KUMAR                      26 450 10 480 23 359 59 422
29 1439554 RAHUL GAUR                          30 402 14 368 15 497 59 422
30 1438326 SALONI                              26 450 16 298 16 473 58 431
31 1439567 SHALU RAWAT                         28 424 14 368 13 514 55 439
32 1440386 YASHASVI SINGH                      27 442 11 455 16 473 54 445
33 1439611 SAURABH PRATAP SINGH                26 450 13 403 15 497 54 445
34 1388905 KANHAIYA KUMAR                      24 472 10 480 15 497 49 464
35 1420108 VISHAL PATHAK                       14 527 14 368 8 537 36 487
36 1401566 SHUBHAM                             13 530 3 538 12 517 28 495
37 1433322 PADMADHAR TIWARI                    7 542 9 496 6 542 22 497