CLASS - VII RESULT 23-07-2017

CLASS - VII RESULT        23-07-2017
Sl.No ADMNO NAME MATH SCIENCE TOTAL AIR
      MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1329007 SAGNIK PAL 45 1 45 1 90 1
2 1352317 SHIVANSH SINGH 40 44 43 19 83 28
3 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 40 44 39 47 79 45
4 1386661 ADHYA KOUL 43 28 35 64 78 51
5 1343504 AJAY PRASAD 37 64 39 47 76 55
6 1332868 HARSHAL KUMAR 38 58 35 64 73 61
7 1376965 ADITYA KUMAR 42 34 31 81 73 61
8 1363182 KRITI TATRARI 39 51 33 74 72 66
9 1341657 JAIDEEP KUMAR 39 51 32 79 71 69
10 1338290 KHUSHAGRA GOHIL 34 75 34 69 68 72
11 1332329 VISHESH TANWAR 33 79 34 69 67 75
12 1386670 RINAV VAISH 32 84 34 69 66 78
13 1333229 AADITYA MUKU 38 58 25 101 63 80
14 1340530 SNEHA GUPTA 33 79 29 89 62 85
15 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 30 88 26 99 56 93
16 1334890 JAHANVI SENGAR 25 101 30 85 55 95
17 1342968 SHRUTI KIRTI 18 109 21 108 39 111
18 1348144 SHAMBHAVI 12 117 27 96 39 111
19 1436806 MUSKAN JHA 20 107 15 115 35 115