CLASS - VI RESULT 23-07-2017

CLASS - VI RESULT        23-07-2017
Sl.No ADMNO NAME MATH SCIENCE TOTAL AIR
      MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1425236 AARUSH BHATTACHARJEE 39 10 45 1 84 2
2 1330925 RAGHUNANDAN TALLURI 42 3 42 8 84 2
3 1361849 SWARNALI BHATTACHARJEE 40 7 39 21 79 12
4 1352822 AAYUSH RAWAT 42 3 36 35 78 13
5 1376902 ANANT AGRAWAL 39 10 39 21 78 13
6 1375808 UJVAL SAI MUNAGALA 44 2 33 43 77 16
7 1394575 SHRIYA BHAT 35 24 38 26 73 20
8 1355814 RAGHUWANSH JOSHI 35 24 37 28 72 22
9 1387325 VAIBHAV VATSAL 29 42 39 21 68 30
10 1352749 SUYASH BHANDARI 32 31 34 41 66 33
11 1352751 SHAURYA BHANDARI 32 31 32 47 64 41
12 1445297 SWETABH ANAND 30 37 30 53 60 48
13 1338250 MANIKESH RANJAN SINHA 30 37 29 56 59 49
14 1350941 YASH RAJ 29 42 26 61 55 53
15 1441034 KASHISH YADAV 29 42 24 69 53 56
16 1346371 GAGAN DEEP SAHAI 22 64 30 53 52 57
17 1324398 ANKUSH KUMAR 23 59 28 57 51 58
18 1375626 RAHUL YADAV 25 54 26 61 51 58
19 1351771 KUSHAGRA SINHA 21 65 22 73 43 70
20 1339902 DHRUV SRIVASTAVA 16 71 25 65 41 73