CLASS VI RESULT 16-07-2017

CLASS VI RESULT 16-07-2017
Sl.No ADMNO NAME MATH SCIENCE TOTAL AIR
MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1425236 AARUSH BHATTACHARJEE 40 7 44 5 84 4
2 1373040 HARSH KUMAR JHA 35 21 45 1 80 13
3 1375808 UJVAL SAI MUNAGALA 38 13 42 13 80 13
4 1394575 SHRIYA BHAT 37 19 43 10 80 13
5 1330925 RAGHUNANDAN TALLURI 35 21 44 5 79 16
6 1346567 SMRIDHI 34 25 41 15 75 22
7 1387325 VAIBHAV VATSAL 34 25 41 15 75 22
8 1328664 P.NISHANT 30 44 42 13 72 30
9 1355814 RAGHUWANSH JOSHI 31 43 39 31 70 32
10 1346371 GAGAN DEEP SAHAI 24 63 44 5 68 35
11 1352749 SUYASH BHANDARI 30 44 38 36 68 35
12 1352751 SHAURYA BHANDARI 28 51 40 23 68 35
13 1338250 MANIKESH RANJAN SINHA 28 51 34 55 62 53
14 1339902 DHRUV SRIVASTAVA 24 63 37 41 61 55
15 1324398 ANKUSH KUMAR 27 55 29 65 56 61
16 1351771 KUSHAGRA SINHA 27 55 28 69 55 63
17 1375626 RAHUL YADAV 24 63 26 74 50 69
18 1441034 KASHISH YADAV 28 51 20 82 48 73
19 1350941 YASH RAJ 17 75 29 65 46 75