(ADV) XII PASS IIT TEST ON 14.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XII PASS IIT TEST  ON 14.08.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (110) M-RANK PHY   (110) P-RANK CHE    (110) C-RANK TOT (330) T-RANK
1 1432632 KAPIL DEV SHARMA        60 45 61 3 2 394 123 33
2 1438972 SIDDHARTH               67 28 52 12 0 425 119 39
3 1439593 JYOTIRADITYA            50 87 43 32 18 227 111 49
4 1443975 SURYA VARDWAN           43 132 14 163 45 8 102 72
5 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA     55 68 43 32 -1 428 97 83
6 1424956 SHUBHAM GUPTA           47 108 28 66 18 227 93 93
7 1421371 SHIVAM BURNWAL          20 318 44 30 9 338 73 167
8 1439546 SOUMYA SHOBHANA         34 200 20 109 17 239 71 179
9 1440386 YASHASVI SINGH          49 99 3 318 18 227 70 187
10 1442266 ARJUN LAKHERA           40 154 15 151 14 280 69 193
11 1429130 ADITYA NATH THAKUR      46 118 12 180 0 425 58 236
12 1420108 VISHAL PATHAK           9 393 4 288 24 152 37 330
13 1439567 SHALU RAWAT             19 325 -4 438 22 176 37 330
14 1400774 JATIN SAINI             9 393 13 172 12 308 34 345
15 1439554 RAHUL GAUR              13 372 13 172 -3 437 23 388
16 1436429 SOMANSHU YADAV          19 325 -5 442 0 425 14 421
17 1436438 SOMAN YADAV             0 435 13 172 0 425 13 422
18 1420102 VAIBHAVI PATHAK         12 380 0 408 0 425 12 426
19 1388905 KANHAIYA KUMAR          -5 443 6 260 -2 433 -1 441