(ADV) XI IIT IZ TEST ON 31.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 31.07.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1425762 SATYAM                     46 158 64 29 52 130 162 50
2 1324394 RITIK RAJ                  46 158 36 283 64 24 146 101
3 RITEK SAXENA 47 22 30 99
4 ARYAN ANAND 28 42 28 98
5 1330998 ASHWANI TANWAR             29 632 21 954 37 448 87 553
6 1336073 PRITTESH SINGH             22 987 20 1019 38 405 80 678
7 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH        37 343 5 1715 33 596 75 787
8 1352286 NIDHI                      25 826 20 1019 25 1003 70 900
9 1349747 SAM SONDHI                 34 447 6 1706 26 949 66 989
10 1381079 ABHISHEK SHARMA            10 1570 29 486 25 1003 64 1047
11 1380934 SHUBHAM KUMAR              20 1079 20 1019 21 1237 61 1121
12 1373353 HRITIK KUMAR               16 1298 23 836 21 1237 60 1147
13 1340963 AAKANSHA KUMARI            14 1413 32 376 14 1595 60 1147
14 1378493 BHANU PRATAP SINGH         2 1731 34 324 22 1171 58 1198
15 1380321 KANCHAN CHOWDHARY          22 987 21 954 15 1561 58 1198
16 1333293 AKARSH REDDY.T             9 1598 26 666 23 1115 58 1198
17 1338092 YASHASVA LONKAR            18 1194 18 1157 21 1237 57 1223
18 1355071 KSHITIZE MANGLA            13 1445 26 666 16 1507 55 1268
19 1374189 CHIRAG VASHISHT            25 826 20 1019 8 1717 53 1321
20 1333216 SUJYOTI JHA                12 1495 14 1425 27 890 53 1321
21 1338280 CHARITRA                   11 1526 23 836 18 1423 52 1341
22 1344781 TUSHAR KHANDURI            23 922 10 1617 19 1370 52 1341
23 1353070 DEVANSHU RAJPUT            14 1413 24 770 13 1630 51 1366
24 1354253 RUSHIL KUMAR               12 1495 18 1157 20 1294 50 1386
25 1372298 SURAJ SINGH                15 1336 15 1374 20 1294 50 1386
26 1361803 ASHISH KUMAR               10 1570 19 1086 20 1294 49 1407
27 1376994 VAISHNAVI SINGH            14 1413 18 1157 16 1507 48 1438
28 1356930 ISHAAN KANDPAL             6 1692 24 770 18 1423 48 1438
29 1350304 PRIYANSH KUMAR             14 1413 13 1490 20 1294 47 1452
30 1371780 PANKHUR NEGI               17 1241 14 1425 14 1595 45 1489
31 1220144 ANKIT MISHRA               16 1298 20 1019 9 1702 45 1489
32 1010441 PRINCE SINGH               12 1495 13 1490 18 1423 43 1519
33 1324379 ROHAN KUMAR JHA            12 1495 14 1425 16 1507 42 1538
34 1370901 MOHIT YADAV                15 1336 19 1086 8 1717 42 1538
35 1334618 JATIN                      16 1298 23 836 3 1734 42 1538
36 1380856 JATIN CHAUHAN              6 1692 9 1653 24 1055 39 1580
37 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA         12 1495 13 1490 8 1717 33 1630
38 1376925 ASHISH MAURYA              9 1598 10 1617 6 1731 25 1663