XII PMT IC (NEET MODEL) ON 10.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 10.07.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1237821 BITTU KUMAR                         66 115 120 38 102 24 135 8 423 31
2 1330631 AYUSH KUMAR                         100 63 90 99 130 9 100 33 420 32
3 1190848 ADARSH KUMAR MISHRA                 93 72 138 18 82 56 104 29 417 33
4 1190497 PARIDHI                             132 21 54 156 73 68 125 14 384 44
5 1189084 SYED RAYAAN HUSSAIN                 120 37 98 81 52 104 104 29 374 49
6 1189398 PRIYANSHI JHA                       100 63 130 24 54 99 81 62 365 54
7 1185385 RAKSHA JOSHI                        72 108 115 45 64 82 87 50 338 71
8 1183283 ABHISHEK AHLAWAT                    81 91 1 212 142 3 106 23 330 73
9 1249942 NISHTHA DUBEY                       78 96 85 106 98 31 62 103 323 78
10 1189402 ANJALI KUMARI                       73 107 92 94 46 124 85 54 296 87
11 1373955 GAURAV GAHLOT                       53 133 40 174 100 28 91 43 284 97
12 1383824 ANKIT SINGH                         79 95 76 125 49 115 77 71 281 100
13 1236173 AKANKSHA YADAV                      84 89 109 57 28 183 53 119 274 104
14 1253602 SAIFALI DHAYANI                     90 76 82 115 60 89 33 148 265 110
15 1304147 ANJALI KUMARI                       53 133 105 62 53 101 34 146 245 117
16 1181434 SHIVANI SINGH                       67 112 82 115 53 101 36 140 238 120
17 1302922 BHAWNA SEHRAWAT                     48 141 98 81 30 177 60 107 236 122
18 1264466 KRITI GARG                          44 148 82 115 38 147 69 88 233 123
19 1238984 CHARU RAWAT                         58 126 78 120 50 110 41 132 227 128
20 1190849 PRATEEK KUMAR                       32 177 102 67 58 93 25 167 217 136
21 1306108 AKANKSHA SHARMA                     53 133 83 110 46 124 19 176 201 143
22 1240421 ROHAN KUMAR GUPTA                   65 117 45 166 30 177 54 117 194 147
23 1253209 LATIKA SHARMA                       32 177 13 210 64 82 79 67 188 153
24 1239609 ANSHALIKA VERMA                     43 151 52 160 49 115 29 156 173 162
25 1185328 SHIVANGI TYAGI                      36 168 82 115 44 131 0 211 162 166
26 1248105 VIDUSHI SABHARWAL                   38 163 40 174 24 204 41 132 143 171
27 1296055 PAYAL DUTTA                         29 185 36 179 20 211 50 125 135 175
28 1304348 ABHISHEK KADIAN                     19 198 61 146 26 190 23 172 129 181
29 1248302 ANUJ YADAV                          38 163 41 172 23 208 8 198 110 194
30 1188563 SHYAMA RANI                         32 177 30 188 24 204 17 185 103 200
31 1304354 SAKSHI PRAGAY                       20 196 14 208 37 153 8 198 79 205
32 1201277 RANI KUMARI                         10 209 31 186 17 213 18 182 76 206
33 1296043 VAIBHAV PANKAJ                      0 214 0 213 31 173 10 193 41 214