X FOUNDATION - 10.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 10.07.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1173733 YASHIKA TRIVEDI                     36 70 80 24 40 16 32 6 40 48 228 1
2 1425762 SATYAM                              40 46 80 24 25 208 40 1 40 48 225 3
3 1194963 HUNNY SINGH                         40 46 75 57 35 89 25 123 40 48 215 19
4 1243975 KHUSHI JAIN                         40 46 70 104 35 89 25 123 40 48 210 23
5 1222413 YUKTI DAHIYA                        31 161 75 57 30 145 25 123 40 48 201 37
6 1240351 JENNY JOSE                          35 108 75 57 35 89 20 219 35 154 200 45
7 1230599 LAKSHYA VEDIK                       35 108 65 137 35 89 25 123 40 48 200 45
8 1290413 VIDHISHA MISHRA                     40 46 70 104 30 145 20 219 40 48 200 45
9 1173627 PRATYASHU SHEKHAR                   35 108 60 179 35 89 25 123 40 48 195 57
10 1249178 SHREYA                              35 108 70 104 35 89 25 123 30 253 195 57
11 1336057 ANJALI SINGH                        36 70 75 57 23 218 21 169 35 154 190 67
12 1239637 SAURYA SINHA                        32 136 63 142 35 89 25 123 35 154 190 67
13 1370903 DHRUV SINGHAL                       35 108 70 104 40 16 15 304 30 253 190 67
14 1341652 PALAK PRATEEK                       30 183 75 57 30 145 20 219 35 154 190 67
15 1209672 SHREYA GOYAL                        32 136 66 117 35 89 21 169 35 154 189 72
16 1387441 KRISHNAPAL DURG DHWAJ SINGH         40 46 80 24 20 300 17 243 30 253 187 75
17 1344228 LOKESH DABAS                        30 183 60 179 30 145 30 36 35 154 185 84
18 1228669 HRITIK SHOKEEN                      35 108 75 57 25 208 15 304 35 154 185 84
19 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT                  40 46 60 179 35 89 15 304 35 154 185 84
20 1189660 NISHKARSH LUTHRA                    40 46 75 57 20 300 20 219 30 253 185 84
21 1177868 AYUSH ARYA                          26 245 75 57 31 121 16 266 35 154 183 86
22 1184107 ARYAN                               26 245 70 104 31 121 20 219 35 154 182 87
23 1182699 ROHIT                               25 263 65 137 35 89 20 219 35 154 180 98
24 1188875 YASH BHARTARI                       40 46 60 179 17 332 20 219 40 48 177 107
25 1187502 GURU VACHAN                         32 136 57 192 30 145 21 169 35 154 175 121
26 1230861 MAHIT GOVIL                         40 46 65 137 20 300 15 304 35 154 175 121
27 1252321 CHIRAG KANOJIA                      30 183 53 217 35 89 25 123 30 253 173 130
28 1373857 VAIBHAV SINGH                       31 161 75 57 6 417 20 219 40 48 172 135
29 1244876 SUDHANSHU SHAHI                     30 183 52 225 35 89 25 123 30 253 172 135
30 1189463 SALONI REDDY                        31 161 66 117 22 233 21 169 30 253 170 143
31 1174490 ROYAL RAO                           27 229 75 57 31 121 12 332 25 318 170 143
32 1196449 SUYAASH PRASHANT MISHRA             17 355 65 137 35 89 20 219 30 253 167 151
33 1293071 ANURAG TRIPATHI                     30 183 51 236 35 89 20 219 30 253 166 157
34 1182281 AYUSH SINGH                         30 183 70 104 15 359 10 375 40 48 165 170
35 1210404 HARSH ALHAN                         25 263 80 24 25 208 11 350 20 378 161 176
36 1292878 PRANAY KUMAR SINGH                  25 263 70 104 15 359 20 219 30 253 160 181
37 1333149 MAYANK GAHLOT                       25 263 65 137 25 208 25 123 20 378 160 181
38 1237388 NAMITA SWAROOP                      32 136 42 287 30 145 25 123 30 253 159 183
39 1173686 JITANSHU YADAV                      17 355 60 179 21 261 30 36 30 253 158 184
40 1328250 HARDIK AGGARWAL                     20 325 64 138 27 162 16 266 30 253 157 187
41 1206412 ABHILASHA SINGH                     32 136 42 287 36 27 22 138 25 318 157 187
42 1173764 ADITYA ANURAG                       20 325 56 199 35 89 20 219 25 318 156 188
43 1379110 PANKAJ PANDEY                       25 263 65 137 15 359 20 219 30 253 155 196
44 1206706 ANURAG TAKALKAR                     31 161 50 245 21 261 32 6 21 342 155 196
45 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR PARACHOORI     30 183 70 104 17 332 11 350 26 266 154 201
46 1172823 DISHA ARORA                         24 267 53 217 25 208 19 222 30 253 151 211
47 1367890 AYUSHI                              9 409 53 217 35 89 17 243 35 154 149 215
48 1230106 SAMARTH MUNZNI                      36 70 45 271 11 386 21 169 35 154 148 219
49 1219742 SAARTH KAUL                         21 299 51 236 13 371 27 40 35 154 147 221
50 1186979 VAISHNAVI SENGAR                    25 263 30 363 35 89 20 219 35 154 145 227
51 1348120 D.R.HARSHITA                        26 245 57 192 26 180 15 304 20 378 144 231
52 1436830 KRISH KASHYAP                       27 229 70 104 18 315 2 429 25 318 142 237
53 1290301 KSHITIJ KUMAR GUPTA                 19 337 42 287 25 208 15 304 40 48 141 243
54 1361865 YASHASVI YADAV                      30 183 60 179 10 400 10 375 30 253 140 249
55 1343533 ABHAY TIWARI                        31 161 46 266 20 300 16 266 25 318 138 254
56 1191408 K V S KARTIK                        22 291 48 254 28 148 14 307 25 318 137 259
57 1282206 ADITYA NAUTIYAL                     22 291 30 363 35 89 22 138 26 266 135 264
58 1189401 ANKITA KUMARI                       14 384 35 338 23 218 32 6 30 253 134 265
59 1237447 VIPUL GUPTA                         27 229 60 179 20 300 -5 445 30 253 132 274
60 1343541 AKANSHA SHARMA                      19 337 36 330 30 145 15 304 30 253 130 283
61 1184049 PRADYUMNA OJHA                      4 430 47 259 25 208 26 59 25 318 127 298
62 1382046 ADYASHA PATNAIK                     25 263 25 383 25 208 17 243 30 253 122 311
63 1306946 RICHA KUMARI                        14 384 43 277 31 121 7 398 25 318 120 314
64 1202878 RITIK SHARMA                        27 229 34 346 11 386 30 36 17 390 119 316
65 1301998 ARYAN GUPTA                         27 229 41 296 12 377 16 266 23 323 119 316
66 1194540 ANUSHKA ANAND                       27 229 35 338 11 386 25 123 20 378 118 320
67 1330639 SONALIKA BHARADWAJ                  19 337 34 346 25 208 15 304 25 318 118 320
68 1394705 TANISHKA SEHRAWAT                   15 378 24 386 35 89 16 266 25 318 115 328
69 1186724 ROHAN YADAV                         30 183 55 211 5 426 0 436 25 318 115 328
70 1227516 ADITYA RANJAN                       20 325 50 245 10 400 10 375 25 318 115 328
71 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 22 291 44 273 20 300 10 375 18 382 114 330
72 1280944 JATIN SAGAR                         31 161 51 236 7 410 6 409 15 414 110 343
73 1386165 PARTH SHARMA                        31 161 51 236 3 430 4 421 21 342 110 343
74 1278669 MOHIT BHATOA                        17 355 38 320 21 261 6 409 26 266 108 348
75 1340509 SHUBHAM AHLAWAT                     22 291 37 327 17 332 7 398 21 342 104 353
76 1316484 HIMANSHU GUPTA                      5 426 40 306 25 208 8 386 25 318 103 356
77 1361857 SNIGDHA DUBEY                       17 355 19 404 26 180 11 350 30 253 103 356
78 1228750 ANJALI SHARMA                       6 418 23 391 35 89 13 315 25 318 102 360
79 1277766 RAHUL RATHORE                       25 263 34 346 17 332 5 419 20 378 101 363
80 1358040 MEETUL SINGH                        9 409 31 355 35 89 17 243 9 427 101 363
81 1176087 VITASTA TIKU                        5 426 45 271 25 208 10 375 15 414 100 366
82 1328666 P.NEHA                              17 355 25 383 7 410 20 219 21 342 90 384
83 1233964 YASH DAYAL                          20 325 45 271 5 426 0 436 20 378 90 384
84 1401042 UMANG                               22 291 3 435 17 332 12 332 31 163 85 390
85 1366639 VANSH KHETWAL                       5 426 37 327 1 435 10 375 30 253 83 393
86 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     27 229 52 225 1 435 -7 446 9 427 82 394
87 1376983 NIKHIL TIWARI                       20 325 29 368 1 435 16 266 15 414 81 396
88 1372924 PRANAV SHARMA                       6 418 32 353 19 305 7 398 16 396 80 401
89 1251265 DIKSHA SULEKHA                      18 347 20 401 21 261 2 429 17 390 78 403
90 1376959 RITESH KUMAR                        21 299 10 427 10 400 5 419 26 266 72 412
91 1189903 ROHAN AGGARWAL                      20 325 15 413 10 400 5 419 20 378 70 414
92 1428545 TANISHQA PANWAR                     11 393 14 415 17 332 7 398 17 390 66 416
93 1194630 ANAY SHUKLA                         10 405 10 427 10 400 10 375 15 414 55 423
94 1419965 HARSHA AGARWAL                      4 430 23 391 8 407 5 419 15 414 55 423
95 1228671 VIPIN KHASPARIA                     22 291 32 353 -2 442 -5 445 6 430 53 425
96 1308892 NITISH KUMAR                        9 409 7 431 -3 443 25 123 7 428 45 430
97 1411802 NEELAM GUPTA                        19 337 12 420 0 441 0 436 5 435 36 433
98 1375683 ABHILESH KUMAR RAI                  12 390 15 413 -6 446 12 332 2 437 35 436
99 1279454 LIPIKA GARG                         1 435 -1 439 11 386 -3 438 25 318 33 437
100 1401282 MANMOHAN SHARMA                     20 325 5 434 -5 445 10 375 0 443 30 439
101 1227493 ROHIT YADAV                         11 393 6 432 0 441 11 350 1 439 29 440
102 1372731 AYUSH ANAND SINHA                   10 405 -10 446 6 417 21 169 -5 445 22 441
103 1372736 RAHUL                               -5 445 20 401 -5 445 11 350 0 443 21 442
104 1218461 PINKY YADAV                         3 431 -4 441 3 430 2 429 1 439 5 445
105 1303529 ABHILASHA MISHRA                    -10 446 -5 443 5 426 1 431 10 425 1 446