PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 22.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC -  12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 22.07.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      91 9 106 2 66 27 263 2
2 1189095 DEBRAJ GHOSH      57 122 88 22 13 1435 158 101
3 1202859 SANCHIT TRIVEDI   32 708 59 236 42 266 133 250
4 1189124 SOURADIP MANDAL   35 603 74 73 21 1042 130 273
5 1178333 AMISH MITTAL      9 1773 90 14 30 625 129 282
6 1190504 AKHIL JAIN           39 462 47 487 39 329 125 313
7 1187106 KUNAL GUPTA       45 304 55 302 25 832 125 313
8 1201269 ABHISHEKSHARMA    37 518 58 253 22 977 117 402
9 1188409 AASTHA LUTHRA     40 438 42 628 24 881 106 550
10 1261509 DIKSHANT RAJWAL   36 553 65 163 4 1850 105 566
11 1241264 GARVIT GALGAT     52 175 42 628 2 1930 96 696
12 1176089 ISHAAN TIKU          26 989 39 718 23 927 88 827
13 1232665 JYOTI                28 888 38 756 16 1278 82 927
14 1181286 NEHA YADAV        14 1535 40 691 24 881 78 1009
15 1181297 VANSH MISHRA         42 384 16 1606 17 1234 75 1062
16 1176720 SUSHANT DEV       7 1859 32 982 34 472 73 1095
17 1189962 SARTHAK DIMRI     13 1586 47 487 13 1435 73 1095
18 1344763 SAKSHAM SONI         41 403 22 1358 7 1729 70 1151
19 1248413 ANUSH AGGARWAL       14 1535 32 982 22 977 68 1182
20 1189530 HARDIK SINGH         38 490 23 1319 1 1960 62 1301
21 1229793 ACHAL KUMAR JHA      30 807 19 1487 10 1584 59 1351
22 1189642 KAIMAN YADAV      24 1067 13 1732 22 977 59 1351
23 1194561 SUMIT SINGH          19 1304 26 1205 13 1435 58 1375
24 1389924 RAHUL VYAS           31 754 3 2023 23 927 57 1398
25 1186737 AYUSH YADAV          9 1773 28 1136 13 1435 50 1531
26 1189749 ANMOL CHHETRI        30 807 8 1883 9 1638 47 1597
27 1252655 ATUL ANAND JEE       10 1730 35 870 1 1960 46 1621
28 1252658 PRIYANSHI            11 1693 19 1487 11 1533 41 1708
29 1285992 KUNAL MEHTA          5 1938 12 1773 20 1102 37 1779
30 1186542 DKSH BALHARA         15 1483 8 1883 9 1638 32 1870
31 1305902 TUSHAR THAKUR        5 1938 7 1918 19 1148 31 1884
32 1255101 AMRITESH ALOK        20 1256 -3 2119 8 1686 25 1967
33 1179293 SAMRIDHI SHARMA      7 1859 3 2023 11 1533 21 2007
34 1230377 RISHABH              17 1379 3 2023 0 2013 20 2013
35 1196521 SANKALP GAUR         5 1938 1 2056 10 1584 16 2048
36 1009312 PANKIL KALRA      0 2084 10 1832 0 2013 10 2089