(MAINS) XII IIT IZ TEST ON 15.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 15.07.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      115 43 94 99 58 248 267 63
2 1178333 AMISH MITTAL      107 117 105 33 53 335 265 70
3 1009312 PANKIL KALRA      110 93 65 816 60 222 235 205
4 1189124 SOURADIP MANDAL   90 541 80 372 45 498 215 336
5 1202859 SANCHIT TRIVEDI   81 810 105 33 27 1055 213 356
6 1187106 KUNAL GUPTA       100 285 75 495 30 946 205 425
7 1344763 SAKSHAM SONI 90 541 75 495 35 1011 200 430
8 1190504 AKHIL JAIN           82 774 81 332 27 1055 190 593
9 1201269 ABHISHEKSHARMA    95 403 64 855 25 1146 184 667
10 1188409 AASTHA LUTHRA     95 403 70 655 13 1624 178 748
11 1241264 GARVIT GALGAT     76 927 79 389 15 1550 170 847
12 1189095 DEBRAJ GHOSH      60 1343 80 372 28 1012 168 879
13 1229793 ACHAL KUMAR JHA      49 1607 95 98 21 1293 165 916
14 1189642 KAIMAN YADAV      63 1268 68 718 33 825 164 928
15 1174589 SOUMIK LAIK          31 1863 106 16 24 1189 161 964
16 1176720 SUSHANT DEV       76 927 76 448 7 1847 159 992
17 1181297 VANSH MISHRA         45 1681 74 520 26 1095 145 1179
18 1189962 SARTHAK DIMRI     72 1033 68 718 0 2037 140 1252
19 1285992 KUNAL MEHTA          30 1878 100 58 8 1805 138 1276
20 1181286 NEHA YADAV        53 1516 57 1081 15 1550 125 1427
21 1248413 ANUSH AGGARWAL       19 1999 73 547 19 1378 111 1589
22 NIDHI MISHRA 10 77 21 108
23 1253217 KARTIK BISHT         39 1762 39 1584 18 1426 96 1732
24 1181711 ANKUSH KHANNA        11 2072 66 771 16 1499 93 1759
25 1186737 AYUSH YADAV          32 1848 40 1559 20 1334 92 1774
26 1189749 ANMOL CHHETRI        35 1817 36 1653 19 1378 90 1792
27 1189530 HARDIK SINGH         25 1944 46 1415 16 1499 87 1812
28 1389924 RAHUL VYAS 8 2078 71 322 4 1910 83 1820
29 1252655 ATUL ANAND JEE       21 1979 62 906 -3 2071 80 1855
30 RAHUL YADAV 25 40 15 80
31 1176089 ISHAAN TIKU          25 1944 48 1365 5 1912 78 1873
32 1181146 SIDDHANT ARYA     19 1999 56 1118 -1 2048 74 1901
33 1181404 NIKHIL KIRAR         22 1972 25 1836 20 1334 67 1939
34 1179293 SAMRIDHI SHARMA      29 1892 22 1878 7 1847 58 1981
35 1194561 SUMIT SINGH          19 1999 20 1910 5 1912 44 2044
36 1232665 JYOTI                8 2079 9 2045 26 1095 43 2047
37 1305902 TUSHAR THAKUR        14 2049 6 2066 7 1847 27 2089
38 1252658 PRIYANSHI            14 2049 -6 2110 19 1378 27 2089
39 PRAGATI -1 12 -3 8