(MAINS) XII IIT IZ TEST ON 08.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 08.07.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     116 1 116 40 76 146 308 8
2 1344763 SAKSHAM SONI            90 67 105 219 50 680 245 135
3 1178333 AMISH MITTAL     74 236 88 603 60 408 222 256
4 1187106 KUNAL GUPTA      80 153 110 133 30 1355 220 284
5 1009312 PANKIL KALRA     84 112 95 434 35 1177 214 330
6 1190504 AKHIL JAIN              63 435 96 397 52 623 211 361
7 1189124 SOURADIP MANDAL  65 395 100 316 26 1490 191 549
8 1188409 AASTHA LUTHRA    68 333 81 790 35 1177 184 622
9 1202859 SANCHIT TRIVEDI  49 817 98 343 30 1355 177 719
10 1201269 ABHISHEKSHARMA   50 783 115 76 12 1839 177 719
11 1174589 SOUMIK LAIK             11 1865 102 267 61 383 174 764
12 1176720 SUSHANT DEV      55 644 94 447 24 1564 173 781
13 1189095 DEBRAJ GHOSH     60 505 95 434 17 1745 172 802
14 1241264 GARVIT GALGAT    51 761 87 631 30 1355 168 864
15 1189962 SARTHAK DIMRI    32 1438 112 86 13 1827 157 1025
16 1232059 PRASHANT KUMAR          33 1410 54 1471 54 567 141 1261
17 1285992 KUNAL MEHTA             9 1880 85 695 44 872 138 1289
18 1189642 KAIMAN YADAV     42 1091 53 1488 36 1129 131 1369
19 1229793 ACHAL KUMAR JHA         20 1725 90 555 20 1672 130 1386
20 1179293 SAMRIDHI SHARMA         34 1376 47 1584 46 805 127 1422
21 1232665 JYOTI                   35 1338 64 1268 26 1490 125 1451
22 1252655 ATUL ANAND JEE          16 1790 90 555 15 1791 121 1491
23 1176089 ISHAAN TIKU             12 1851 61 1332 37 1107 110 1589
24 1248413 ANUSH AGGARWAL          29 1522 46 1603 30 1355 105 1636
25 1186737 AYUSH YADAV             18 1763 65 1236 18 1725 101 1673
26 1253217 KARTIK BISHT            42 1091 17 1886 25 1521 84 1777
27 1181404 NIKHIL KIRAR            33 1410 27 1829 24 1564 84 1777
28 1181297 VANSH MISHRA            11 1865 61 1332 11 1850 83 1783
29 1181711 ANKUSH KHANNA           28 1560 29 1811 25 1521 82 1788
30 1230377 RISHABH                 11 1865 41 1704 25 1521 77 1814
31 1252658 PRIYANSHI               22 1691 12 1903 42 937 76 1819
32 1389924 RAHUL VYAS              4 1928 48 1572 21 1645 73 1836
33 1205755 PRAGATI                 11 1865 46 1603 13 1827 70 1857
34 1305902 TUSHAR THAKUR           5 1925 46 1603 9 1873 60 1887
35 1255101 AMRITESH ALOK           10 1875 24 1854 23 1583 57 1897
36 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL    19 1740 25 1847 13 1827 57 1897
37 1196521 SANKALP GAUR            3 1929 31 1794 21 1645 55 1900