(MAINS) XII IIT IZ TEST ON 01.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 01.07.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA    110 2 105 15 75 96 290 4
2 1178333 AMISH MITTAL    62 319 83 131 76 82 221 105
3 1344763 SAKSHAM SONI           75 144 80 173 55 484 210 144
4 1190504 AKHIL JAIN             53 509 79 183 49 664 181 330
5 1202859 SANCHIT TRIVEDI 56 437 76 238 49 664 181 330
6 1187106 KUNAL GUPTA     50 585 75 264 55 484 180 343
7 1189095 DEBRAJ GHOSH    66 255 71 342 43 884 180 343
8 1189124 SOURADIP MANDAL 74 154 48 918 35 1179 157 553
9 1009312 PANKIL KALRA    40 855 87 90 27 1424 154 583
10 1241264 GARVIT GALGAT   36 947 73 297 37 1104 146 685
11 1189962 SARTHAK DIMRI   35 978 72 317 25 1474 132 865
12 1176720 SUSHANT DEV     14 1476 77 222 41 975 132 865
13 1201269 ABHISHEKSHARMA  52 534 57 673 23 1514 132 865
14 1229793 ACHAL KUMAR JHA        15 1454 55 726 56 457 126 941
15 1176089 ISHAAN TIKU            17 1412 43 1055 55 484 115 1069
16 1174589 SOUMIK LAIK            8 1585 56 697 44 847 108 1165
17 1181711 ANKUSH KHANNA          27 1182 26 1462 48 690 101 1246
18 1189749 ANMOL CHHETRI          10 1553 40 1136 47 730 97 1295
19 1181297 VANSH MISHRA           12 1513 33 1309 47 730 92 1351
20 1186737 AYUSH YADAV            16 1428 40 1136 35 1179 91 1361
21 1189642 KAIMAN YADAV    21 1314 48 918 19 1587 88 1389
22 1181404 NIKHIL KIRAR           30 1095 33 1309 19 1587 82 1446
23 1253217 KARTIK BISHT           30 1095 29 1403 23 1514 82 1446
24 1181286 NEHA YADAV      25 1227 35 1252 20 1566 80 1465
25 1285992 KUNAL MEHTA            14 1476 20 1560 43 884 77 1486
26 1305902 TUSHAR THAKUR          11 1533 31 1356 33 1241 75 1498
27 1255101 AMRITESH ALOK          7 1603 22 1527 36 1137 65 1570
28 1252655 ATUL ANAND JEE         8 1585 39 1164 15 1631 62 1588
29 1181146 SIDDHANT ARYA   4 1645 42 1083 14 1640 60 1597
30 1186542 DKSH BALHARA           6 1622 29 1403 20 1566 55 1629
31 1389924 RAHUL VYAS             11 1533 18 1586 23 1514 52 1637
32 1232665 JYOTI                  8 1585 14 1627 12 1654 34 1683
33 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL   -5 1698 21 1543 13 1651 29 1686
34 1205755 PRAGATI                0 1682 6 1680 21 1551 27 1689
35 1252658 PRIYANSHI              14 1476 10 1657 2 1699 26 1690
36 1186731 ANUSHKA JUYAL          6 1622 6 1680 12 1654 24 1694
37 1196521 SANKALP GAUR           7 1603 1 1698 6 1684 14 1696