(MAINS) XI IIT NIZ TEST ON 08.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA
(MAINS) XI IIT NIZ TEST  ON 08.07.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1333811 DEV PARASHAR                        11 3795 43 285 91 266 145 485
2 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL               10 4025 30 748 96 158 136 641
3 1333474 UTKARSH                             22 1960 23 1313 65 1625 110 1300
4 1387483 ABHINAV SINHA                       8 4452 9 3583 91 266 108 1374
5 1369570 SAHIL YADAV                         15 3080 -5 6688 90 294 100 1673
6 1397192 KUNAL RAI                           12 3613 14 2616 72 1110 98 1759
7 1334377 KSHITIJ                             33 942 12 2991 47 3266 92 2050
8 1346356 SHIVANGI SINGH                      12 3613 21 1525 57 2279 90 2182
9 1382259 MEET NAYAN                          7 4657 16 2229 62 1874 85 2445
10 1349661 SAKSHAM KAUSHIK                     9 4231 10 3387 64 1706 83 2534
11 1435930 NAKUL GUPTA                         35 813 8 3799 40 3964 83 2534
12 1401563 SHRI HARSH VATSA                    6 4887 7 4029 70 1261 83 2534
13 1382525 KHUSHEE SAH                         0 6184 2 5280 73 1044 75 2993
14 1382647 TUSHAR SOLANKI                      3 5554 0 5786 71 1168 74 3046
15 1337796 AYUSH ADHIKARI                      0 6184 4 4783 70 1261 74 3046
16 1349344 AVANTIKA ROY                        -1 6366 6 4281 67 1465 72 3169
17 1338943 AMAN KUMAR                          18 2579 0 5786 52 2750 70 3290
18 1356451 DEVANSH SHARMA                      12 3613 1 5487 54 2572 67 3474
19 1386108 DIVYANSH RASTOGI                    8 4452 11 3163 44 3571 63 3765
20 1381846 ADITYA KUMAR                        4 5327 4 4783 55 2472 63 3765
21 1383018 MANSI GOSWAMI                       3 5554 11 3163 46 3357 60 3956
22 1352437 MAYANK RANJAN                       8 4452 0 5786 52 2750 60 3956
23 1350306 AMIT KUMAR                          7 4657 3 5032 50 2956 60 3956
24 1354809 ARUSHI ANAND                        15 3080 15 2439 26 5298 56 4214
25 1383074 SAHIL NEGI                          -8 6864 11 3163 49 3062 52 4484
26 1386207 SHIVANI                             -5 6769 7 4029 43 3666 45 4948
27 1354799 RAMANAND KUMAR GIRI                 8 4452 12 2991 24 5462 44 5012
28 1383323 KRUTIVAS PRADHAN                    -1 6366 -1 6049 28 5122 26 6044
29 1374154 POOJA DHAMI                         0 6184 3 5032 17 6017 20 6342