CPT-6 CLASS-VII 25-06-2017

CPT-6  CLASS-VII    25-06-2017
SNO ADMNO NAME MATH/45 SCI/45 TOT/90
      MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1329007 SAGNIK PAL 42 16 44 8 86 11
2 1343504 AJAY PRASAD 44 7 39 51 83 23
3 1335776 LAKSHAY KUMAR 41 23 40 42 81 27
4 1332868 HARSHAL KUMAR 37 50 43 14 80 37
5 1338290 KHUSHAGRA GOHIL 39 38 40 42 79 42
6 1376965 ADITYA KUMAR 34 65 38 57 72 59
7 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 31 76 41 36 72 59
8 1341657 JAIDEEP KUMAR 38 44 34 71 72 59
9 1352317 SHIVANSH SINGH 33 70 38 57 71 65
10 1386661 ADHYA KOUL 27 81 35 69 62 73
11 1363182 KRITI TATRARI 24 90 38 57 62 73
12 1386670 RINAV VAISH 35 60 25 91 60 77
13 1334890 JAHANVI SENGAR 28 79 30 76 58 81
14 1340530 SNEHA GUPTA 25 86 32 74 57 84
15 1332329 VISHESH TANWAR 25 86 28 82 53 92
16 1333229 AADITYA MUKU 27 81 24 94 51 97
17 1342968 SHRUTI KIRTI 17 96 25 91 42 105