CPT-6 CLASS-VI 25-06-2017

CPT-6  CLASS-VI    25-06-2017
SNO ADMNO NAME MATH/45 SCI/45 TOT/90
      MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1330925 RAGHUNANDAN TALLURI 35 8 43 6 78 3
2 1375808 UJVAL SAI MUNAGALA 29 16 40 17 69 8
3 1361849 SWARNALI BHATTACHARJEE 27 19 41 12 68 11
4 1416634 KUNWAR SAMARTH BHATT 27 19 40 17 67 15
5 1373040 HARSH KUMAR JHA 26 22 41 12 67 15
6 1425236 AARUSH BHATTACHARJEE 21 27 44 2 65 19
7 1346567 SMRIDHI 28 17 37 26 65 19
8 1352749 SUYASH BHANDARI 20 31 41 12 61 24
9 1352822 AAYUSH RAWAT 21 27 40 17 61 24
10 1352751 SHAURYA BHANDARI 24 23 37 26 61 24
11 1328664 P.NISHANT 15 49 44 2 59 30
12 1355814 RAGHUWANSH JOSHI 21 27 37 26 58 31
13 1387325 VAIBHAV VATSAL 18 39 36 32 54 35
14 1346371 GAGAN DEEP SAHAI 13 55 40 17 53 37
15 1338250 MANIKESH RANJAN SINHA 19 37 31 47 50 41
16 1351771 KUSHAGRA SINHA 19 37 31 47 50 41
17 1351023 PRIYAM RAHI SRIVASTAVA 17 43 26 57 43 55
18 1375626 RAHUL YADAV 11 60 30 50 41 60
19 1324398 ANKUSH KUMAR 11 60 26 57 37 63