(ADV) XII IIT IC ON 17.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XII IIT IC ON 17.07.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1234815 DEV RISHI                   29 92 33 377 28 28 90 90
2 1239917 MANU GAUR                   18 553 52 11 18 140 88 88
3 1232655 AVINASH CHAUDHARY           18 553 41 119 26 38 85 85
4 1184071 PRACHI SINGH                26 174 38 183 19 124 83 83
5 1440777 RAVI KUMAR VERMA            21 391 44 66 15 234 80 80
6 1249657 LOKESH ROY                  33 40 40 138 6 842 79 79
7 1236408 SAGAR SRIVASTAVA            20 454 34 339 22 69 76 76
8 1218235 VISHAL RAJ                  17 608 40 138 17 165 74 74
9 1194566 MITHLESH MISHRA             19 498 37 218 16 198 72 72
10 1237817 SWADEEP GAUTAM              13 883 42 104 15 234 70 70
11 1253595 RAHUL KUMAR                 16 683 37 218 14 278 67 67
12 1233386 ABHISHEK KUMAR              26 174 32 421 9 571 67 67
13 1303458 ABHINAV RAJ                 20 454 28 618 19 124 67 67
14 1201494 ROHIT KUMAR YADAV           30 76 27 663 9 571 66 66
15 1299422 RAJNISH RANJAN              18 553 38 183 10 519 66 66
16 1194570 ASHISH SINGH                26 174 28 618 11 440 65 65
17 1377739 INDRAKANTA DANA             24 236 33 377 7 739 64 64
18 1301954 ANKIT RAJ                   15 744 42 104 7 739 64 64
19 1257236 MANISH KUMAR                19 498 34 339 10 519 63 63
20 1382235 MOHIT MISHRA                23 284 30 513 10 519 63 63
21 1253203 AJAY SINGH                  15 744 32 421 16 198 63 63
22 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV        17 608 35 290 11 440 63 63
23 1303540 AMAN                        26 174 33 377 3 1077 62 62
24 1276343 BHUPENDER                   24 236 33 377 3 1077 60 60
25 1232339 TUSHAR                      20 454 34 339 6 842 60 60
26 1212070 ATUL KUMAR                  24 236 32 421 4 1006 60 60
27 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR         16 683 32 421 12 377 60 60
28 1299404 ABHISHEK RAWAT              35 25 27 663 -3 1268 59 59
29 1388376 SAHIL                       23 284 30 513 6 842 59 59
30 1206750 NITISH ADHANA               22 336 21 982 15 234 58 58
31 1225667 KRITI SINGH                 16 683 30 513 12 377 58 58
32 1289090 PULKITH NAGARWAL            13 883 36 253 8 676 57 57
33 1226933 TANMAY                      15 744 35 290 7 739 57 57
34 1233256 UDIT SHARMA                 17 608 30 513 10 519 57 57
35 1201275 PUSHKAR                     16 683 27 663 14 278 57 57
36 1220774 SOMENDRA TIWARI             20 454 30 513 7 739 57 57
37 1300383 YASH DIXIT                  22 336 36 253 -2 1263 56 56
38 1289750 SANJAY SINGH RAWAT          25 204 33 377 -2 1263 56 56
39 1233250 NEHA ANNA                   22 336 26 726 8 676 56 56
40 1310903 YAVIKA                      25 204 25 774 5 905 55 55
41 1196901 UNDRESH                     19 498 34 339 1 1191 54 54
42 1232657 SURAJ GUPTA                 15 744 33 377 6 842 54 54
43 1218452 MANJEET SHARMA              20 454 28 618 6 842 54 54
44 1253906 RAJ KAMAL                   19 498 35 290 0 1230 54 54
45 1293109 RAHUL VERMA                 20 454 31 461 3 1077 54 54
46 1221979 PRIYANSH SINGH              16 683 36 253 2 1156 54 54
47 1303628 ANKIT KUMAR TIWARI          1 1276 33 377 20 102 54 54
48 1235357 PRAGYAN SINGH               16 683 26 726 11 440 53 53
49 1231081 ADARSH KUMAR SINGH          14 827 32 421 5 905 51 51
50 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA       8 1187 36 253 7 739 51 51
51 1258555 KALI KISHAN TIWARI          11 983 18 1120 22 69 51 51
52 1228597 BABLOO KUMAR                16 683 28 618 7 739 51 51
53 1231823 ANURAG                      23 284 21 982 6 842 50 50
54 1382247 SHANTANU DIXIT              23 284 21 982 6 842 50 50
55 1252376 ADITYA ANAL                 14 827 29 563 6 842 49 49
56 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV         18 553 27 663 4 1006 49 49
57 1191719 SHREYA KARN                 20 454 21 982 8 676 49 49
58 1302563 PARAS KUMAR MEENA           11 983 31 461 6 842 48 48
59 1307244 JASKIRAT SINGH              8 1187 22 935 17 165 47 47
60 1248501 RISHIKESH SINGH             15 744 25 774 7 739 47 47
61 1303723 ANKIT KUMAR PANDEY          7 1214 24 836 15 234 46 46
62 1197516 GULSHAN KUMAR               9 1126 30 513 7 739 46 46
63 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR          10 1073 31 461 5 905 46 46
64 1196456 UJJAWAL PARASAR             14 827 23 878 9 571 46 46
65 1284533 SAMRIDH SINGH               8 1187 25 774 12 377 45 45
66 1252673 AAKRITI RAJ                 11 983 28 618 6 842 45 45
67 1233390 AADARSH KUMAR               10 1073 31 461 4 1006 45 45
68 1176593 CHIRAG MAHAJAN              18 553 26 726 0 1230 44 44
69 1382782 MANAV JAIN                  8 1187 30 513 6 842 44 44
70 1239608 SAURABH SINGH DHAMI         21 391 19 1072 4 1006 44 44
71 1233078 TUSHAR GUSIAN               15 744 24 836 5 905 44 44
72 1209705 SHIVANI MISHRA              14 827 22 935 8 676 44 44
73 1273317 KANHAIYA KUNWAR             16 683 26 726 2 1156 44 44
74 1302638 SAURABH SWARAJ              10 1073 21 982 12 377 43 43
75 1299172 AVDITI SAINI                13 883 20 1036 10 519 43 43
76 1304930 TOSHIT GULIA                11 983 29 563 3 1077 43 43
77 1304708 CHIMANSHETTE NAVNEET TANAJ 14 827 28 618 1 1191 43 43
78 1387457 UTKARSH BADOLA              8 1187 26 726 8 676 42 42
79 1305109 RADHESHYAM TIWARI           12 945 26 726 4 1006 42 42
80 1300746 PRIYANSHU VERMA             16 683 25 774 1 1191 42 42
81 1184066 AVIJIT PANDA                14 827 22 935 5 905 41 41
82 1292638 RAM BHARDWAJ                11 983 24 836 6 842 41 41
83 1297179 ANIKET COUDHARY             12 945 23 878 6 842 41 41
84 1302956 RAHUL CHAUHAN               15 744 25 774 1 1191 41 41
85 1249932 RAVI RISHAV                 9 1126 20 1036 11 440 40 40
86 1256810 SHUBHAM SINGH RAWAT         13 883 29 563 -2 1263 40 40
87 1227467 ADITYA MISHRA               6 1241 23 878 11 440 40 40
88 1303243 UTKARSH SRIVASTAVA          15 744 21 982 3 1077 39 39
89 1311828 ROHIT ATRI                  8 1187 24 836 6 842 38 38
90 1196426 RUPALI KUMARI               14 827 25 774 -2 1263 37 37
91 1212254 NISHANT RAJ                 9 1126 27 663 1 1191 37 37
92 1207284 AKASH PUSHKAR               9 1126 26 726 2 1156 37 37
93 1243958 ANKHIL MANUKONDA            10 1073 20 1036 6 842 36 36
94 1252370 ADARSH JAISWAL              11 983 17 1148 8 676 36 36
95 1361186 PRACHI KASHYAP              8 1187 20 1036 8 676 36 36
96 1228720 MILAN KUMAR                 17 608 20 1036 -3 1268 34 34
97 1303846 NIKHIL SHARMA               11 983 27 663 -4 1273 34 34
98 1246685 AYUSH JAISWAL               12 945 16 1192 6 842 34 34
99 1302586 KAHAF KHAN                  8 1187 23 878 3 1077 34 34
100 1246960 LUCKY KUMAR                 10 1073 21 982 3 1077 34 34
101 1370889 PRIYANKA TYAGI              6 1241 20 1036 8 676 34 34
102 1301137 RAVI PRAKASH SINGH          12 945 16 1192 6 842 34 34
103 1190500 RAHUL JAIN                  8 1187 17 1148 8 676 33 33
104 1235562 VAIBHAV SHARMA              9 1126 16 1192 8 676 33 33
105 1194919 SHIVANI                     6 1241 18 1120 8 676 32 32
106 1289121 RITIK MEHRA                 9 1126 18 1120 4 1006 31 31
107 1305400 SAMEEN KHAN                 10 1073 21 982 0 1230 31 31
108 1286625 AMAN YADAV                  8 1187 22 935 0 1230 30 30
109 1233954 SHASHANK KESARWANI          10 1073 15 1217 4 1006 29 29
110 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA        8 1187 19 1072 2 1156 29 29
111 1257278 AMAN PRATAP SINGH           7 1214 17 1148 3 1077 27 27
112 1257507 SMRITI                      10 1073 11 1272 4 1006 25 25
113 1361767 RITVIK SHARMA               6 1241 19 1072 0 1230 25 25
114 1361405 TUSHAR SINGH                7 1214 15 1217 1 1191 23 23
115 1252664 ARJUN TOMAR                 7 1214 16 1192 0 1230 23 23