(ADV) XI IIT NIZ TEST ON 24.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT NIZ TEST  ON 24.07.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL       24 2098 16 1309 40 30 80 216
2 1369570 SAHIL YADAV                 26 1693 18 960 15 2416 59 966
3 1333811 DEV PARASHAR                29 1177 6 4623 14 2692 49 1733
4 1397192 KUNAL RAI                   24 2098 13 1969 11 3650 48 1834
5 1337796 AYUSH ADHIKARI              20 3088 21 562 1 7099 42 2440
6 1378386 KARAN SHARMA                23 2303 10 2958 8 4803 41 2538
7 1333474 UTKARSH                     35 451 4 5499 1 7099 40 2647
8 1382259 MEET NAYAN                  13 4949 -1 7598 28 359 40 2647
9 1401563 SHRI HARSH VATSA            22 2569 0 7327 18 1660 40 2647
10 1346356 SHIVANGI SINGH              9 6065 11 2566 20 1239 40 2647
11 1356983 RANJIT KISHOR               21 2839 3 6141 15 2416 39 2769
12 1352437 MAYANK RANJAN               20 3088 13 1969 6 5509 39 2769
13 1350306 AMIT KUMAR                  8 6299 12 2265 16 2117 36 3137
14 1353066 DAMINI RAJPUT               24 2098 3 6141 8 4803 35 3280
15 1387483 ABHINAV SINHA               15 4417 3 6141 16 2117 34 3420
16 1383018 MANSI GOSWAMI               17 3899 3 6141 13 3002 33 3559
17 1354809 ARUSHI ANAND                15 4417 0 7327 15 2416 30 3957
18 1356451 DEVANSH SHARMA              11 5488 4 5499 14 2692 29 4099
19 1338943 AMAN KUMAR                  7 6549 -1 7598 23 809 29 4099
20 1382647 TUSHAR SOLANKI              5 7031 12 2265 12 3300 29 4099
21 1356442 MD.SAIFULLAH KAUSAR         17 3899 6 4623 3 6550 26 4507
22 1383323 KRUTIVAS PRADHAN            15 4417 4 5499 6 5509 25 4636
23 1374154 POOJA DHAMI                 9 6065 0 7327 16 2117 25 4636
24 1435930 NAKUL GUPTA                 9 6065 4 5499 12 3300 25 4636
25 1334377 KSHITIJ                     5 7031 12 2265 8 4803 25 4636
26 1386207 SHIVANI                     21 2839 4 5499 -1 7498 24 4766
27 1382860 SHRIHARSH GAUTAM            12 5217 1 6859 10 4024 23 4911
28 1354799 RAMANAND KUMAR GIRI         5 7031 5 5052 12 3300 22 5023
29 1381837 GUDDU KUMAR                 21 2839 -7 8115 6 5509 20 5283
30 1362075 HARSHJEET SINGH MAHAL       12 5217 8 3705 0 7340 20 5283
31 1382525 KHUSHEE SAH                 10 5794 3 6141 4 6191 17 5634
32 1383074 SAHIL NEGI                  16 4140 -5 8059 2 6839 13 6063
33 1386108 DIVYANSH RASTOGI            -1 7959 -5 8059 -1 7498 -7 7004