(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 03.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 03.07.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     62 13 46 95 33 263 141 38
2 1178333 AMISH MITTAL     59 40 34 619 29 439 122 169
3 1190504 AKHIL JAIN                               53 150 39 345 21 867 113 271
4 1202859 SANCHIT TRIVEDI  42 482 39 345 23 763 104 420
5 1009312 PANKIL KALRA     41 525 46 95 16 1129 103 437
6 1187106 KUNAL GUPTA      40 565 45 122 10 1427 95 582
7 1189962 SARTHAK DIMRI    45 366 41 265 6 1580 92 653
8 1201269 ABHISHEKSHARMA   39 604 28 961 21 867 88 732
9 1344763 SAKSHAM SONI                             50 217 24 1189 10 1427 84 836
10 1189124 SOURADIP MANDAL  48 272 31 808 3 1682 82 889
11 1189095 DEBRAJ GHOSH     27 1153 34 619 19 980 80 930
12 1229793 ACHAL KUMAR JHA                          20 1402 43 191 15 1185 78 974
13 1188409 AASTHA LUTHRA    43 437 17 1478 18 1031 78 974
14 1182683 DIVYANGAM DUTTA  42 482 16 1511 16 1129 74 1049
15 1253217 KARTIK BISHT                             33 865 26 1087 7 1549 66 1224
16 1285992 KUNAL MEHTA                              38 651 18 1437 4 1654 60 1335
17 1181286 NEHA YADAV       37 688 31 808 -8 1774 60 1335
18 1176089 ISHAAN TIKU                              28 1101 21 1328 10 1427 59 1356
19 1174589 SOUMIK LAIK                              9 1715 23 1244 22 805 54 1438
20 1176720 SUSHANT DEV      22 1339 33 679 -2 1750 53 1455
21 1186737 AYUSH YADAV                              15 1582 20 1354 10 1427 45 1546
22 1255101 AMRITESH ALOK                            16 1543 14 1571 14 1249 44 1556
23 1389924 RAHUL VYAS                               5 1758 20 1354 14 1249 39 1606
24 1252655 ATUL ANAND JEE                           11 1671 15 1541 12 1348 38 1613
25 1181711 ANKUSH KHANNA                            22 1339 9 1676 2 1702 33 1658
26 1232059 PRASHANT KUMAR                           4 1764 17 1478 12 1348 33 1658
27 1230377 RISHABH                                  15 1582 3 1753 12 1348 30 1690
28 1181404 NIKHIL KIRAR                             7 1743 15 1541 5 1614 27 1711
29 1189749 ANMOL CHHETRI                            9 1715 10 1657 0 1732 19 1743
30 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL                     10 1694 1 1768 7 1549 18 1750
31 1232665 JYOTI                                    7 1743 4 1746 7 1549 18 1750
32 1188587 AVINASH RAJ                              6 1752 6 1728 6 1580 18 1750
33 1194561 SUMIT SINGH                              1 1776 0 1770 11 1382 12 1767
34 1252658 PRIYANSHI                                7 1743 2 1761 2 1702 11 1770
35 1186731 ANUSHKA JUYAL                            8 1730 0 1770 2 1702 10 1771