IX FOUNDATION - 10.06.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 10.06.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                 35 217 75 124 35 148 40 162 36 128 221 56
2 1375866 KHUSHANK GALGAT             35 217 70 199 40 42 40 162 35 231 220 71
3 1363492 AYUSHI NEHRA         40 105 67 205 30 259 40 162 40 105 217 77
4 1356199 KARTIK RAI                  36 155 80 50 31 178 40 162 30 332 217 77
5 1338288 ARYAN CHUG                  35 217 75 124 25 341 40 162 35 231 210 135
6 1350564 AMAN SHARMA                 36 155 62 262 35 148 40 162 35 231 208 141
7 1349656 CHETAN SHARMA               30 283 70 199 25 341 35 315 40 105 200 178
8 1395813 VATSAL  SINGH               30 283 75 124 25 341 40 162 25 416 195 204
9 1386179 PRATAKSHYA SHARMA    40 105 53 321 35 148 35 315 30 332 193 208
10 1330972 HARIKESH RANJAN  32 236 60 288 30 259 35 315 35 231 192 210
11 1340065 ARNAV PANDEY                26 332 70 199 25 341 40 162 30 332 191 213
12 1358028 RAJEEV LOCHAN 35 217 60 288 20 409 40 162 35 231 190 219
13 1338487 SHATAKSHI            35 217 57 299 25 341 40 162 30 332 187 230
14 1344243 MANOJ KUMAR                 21 394 45 363 40 42 40 162 40 105 186 237
15 1325424 ROHAN SUTRADHAR             32 236 45 363 31 178 40 162 35 231 183 252
16 1377882 MEDHA VATSAL                21 394 66 219 23 351 40 162 32 241 182 256
17 1343509 AMAR PRASAD                 15 457 60 288 30 259 40 162 35 231 180 269
18 1331081 SAKSHAM MISHRA       40 105 34 424 30 259 40 162 35 231 179 273
19 1330978 ANUSHKA PANDEY              28 301 61 272 26 294 36 170 27 350 178 277
20 1336046 PRAKHAR GOHIL               15 457 72 125 26 294 30 376 35 231 178 277
21 1372017 SIDDHANT MISHRA             35 217 70 199 20 409 25 425 25 416 175 294
22 1374199 SANIA KATARIA               20 412 64 249 30 259 20 456 40 105 174 301
23 1360703 ARYAN AARAV                 7 490 56 303 30 259 40 162 36 128 169 312
24 1405868 HRSH DHINGRA                30 283 40 394 20 409 40 162 35 231 165 333
25 1355803 HIYA JOSHI                  23 372 39 398 40 42 31 338 31 270 164 335
26 1373381 KHUSI                       20 412 40 394 35 148 35 315 30 332 160 343
27 1395861 ADITYA SHARMA               27 318 59 290 26 294 14 489 32 241 158 348
28 1341177 SHLOK PANDEY                28 301 27 449 27 272 32 317 35 231 149 367
29 1350551 AADITYA SINGH               15 457 35 421 20 409 25 425 40 105 135 400
30 1337885 PRAKRITI PANDITA            22 382 46 347 16 439 20 456 30 332 134 402
31 1367893 RIDHIMA SOLANKI             19 420 26 453 31 178 16 483 40 105 132 405
32 1338251 ASHISH JHA           15 457 45 363 15 466 25 425 30 332 130 409
33 1353007 TUSHAR SINGH                1 505 45 363 16 439 30 376 35 231 127 419
34 1380302 PRINCE KUMAR                19 420 42 379 10 488 36 170 16 474 123 425
35 1330957 P.BHARAT NAG                14 461 29 444 14 470 20 456 35 231 112 445
36 1361842 SRISHTI SHARMA              11 475 20 473 30 259 25 425 25 416 111 451
37 1360601 PRANAV KUMAR  15 457 8 504 25 341 25 425 31 270 104 461
38 1416751 NITIKA ARORA         15 457 25 459 10 488 25 425 25 416 100 467
39 1375608 ZOOBIA NAMEERAH  5 497 41 385 5 503 30 376 10 502 91 476
40 1377691 SWATI RAI                   11 475 25 459 22 364 21 442 10 502 89 480
41 1395552 YASH DHIMAN                 10 482 0 515 20 409 30 376 25 416 85 482
42 1407272 LAKSHAY YADAV               15 457 21 465 15 466 2 516 25 416 78 492
43 1354811 SADHVI PANDEY               9 487 20 473 15 466 22 438 3 514 69 500
44 1414199 DEV                  10 482 15 484 4 507 9 505 26 376 64 505
45 1366632 NEERAV ATRI          19 420 8 504 4 507 5 514 28 335 64 505
46 1338286 AKSHAT KANSAL               10 482 1 512 7 497 21 442 6 508 45 514
47 1405298 DEVRAJ                      5 497 15 484 -5 520 0 518 10 502 25 518