(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 05.06.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 05.06.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (70) M-RANK PHY   (70) P-RANK CHE    (70) C-RANK TOT (210) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      59 6 55 25 21 462 135 30
2 1344763 SAKSHAM SONI           46 53 43 91 22 441 111 100
3 1178333 AMISH MITTAL      44 74 38 136 28 275 110 109
4 1009312 PANKIL KALRA      26 337 43 91 23 404 92 220
5 1201269 ABHISHEKSHARMA    26 337 44 80 21 462 91 222
6 1189124 SOURADIP MANDAL   31 241 40 114 19 496 90 235
7 1202859 SANCHIT TRIVEDI   28 288 38 136 22 441 88 251
8 1190504 AKHIL JAIN             25 359 34 199 12 631 71 407
9 1187106 KUNAL GUPTA       23 393 30 291 17 539 70 415
10 1189962 SARTHAK DIMRI     24 375 31 269 13 615 68 429
11 1189095 DEBRAJ GHOSH      15 580 36 166 17 539 68 429
12 1188409 AASTHA LUTHRA     35 182 28 334 4 692 67 441
13 1229793 ACHAL KUMAR JHA        22 418 30 291 8 666 60 516
14 1189530 HARDIK SINGH           17 537 23 465 17 539 57 540
15 1176720 SUSHANT DEV       19 489 23 465 15 578 57 540
16 1241264 GARVIT GALGAT     16 554 16 601 22 441 54 566
17 1285992 KUNAL MEHTA            11 646 30 291 10 653 51 596
18 1176089 ISHAAN TIKU            6 687 26 395 18 523 50 605
19 1174589 SOUMIK LAIK            1 708 29 314 15 578 45 629
20 1181711 ANKUSH KHANNA          19 489 11 669 14 601 44 637
21 1189642 KAIMAN YADAV      12 619 16 601 14 601 42 652
22 1248413 ANUSH AGGARWAL         14 592 15 624 12 631 41 658
23 1232059 PRASHANT KUMAR         6 687 19 554 14 601 39 667
24 1230377 RISHABH                15 580 12 655 12 631 39 667
25 1186737 AYUSH YADAV            11 646 13 650 15 578 39 667
26 1232665 JYOTI                  1 708 23 465 15 578 39 667
27 1194561 SUMIT SINGH            6 687 31 269 -2 707 35 676
28 1252658 PRIYANSHI              6 687 11 669 16 558 33 679
29 1189749 ANMOL CHHETRI          3 699 15 624 14 601 32 683
30 1181404 NIKHIL KIRAR           15 580 7 695 4 692 26 697
31 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL   11 646 8 686 2 700 21 701
32 1305902 TUSHAR THAKUR          1 708 11 669 4 692 16 702
33 1196521 SANKALP GAUR           6 687 6 700 -1 704 11 706
34 1252655 ATUL ANAND JEE         6 687 0 711 4 692 10 708
35 1255432 VIKASH SINGH           6 687 6 700 -2 707 10 708