(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 29.05.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 29.05.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     30 103 57 3 53 6 140 10
2 1190504 AKHIL JAIN             12 389 42 49 41 102 95 122
3 1178333 AMISH MITTAL     17 295 43 45 33 240 93 138
4 1344763 SAKSHAM SONI           22 204 33 134 37 169 92 145
5 1189530 HARDIK SINGH           14 351 33 134 41 102 88 167
6 1189124 SOURADIP MANDAL  17 295 44 41 25 413 86 183
7 1201269 ABHISHEKSHARMA   5 518 35 108 46 44 86 183
8 1189095 DEBRAJ GHOSH     12 389 46 32 25 413 83 209
9 1009312 PANKIL KALRA     12 389 49 19 18 548 79 245
10 1176720 SUSHANT DEV      15 327 24 319 31 279 70 321
11 1176089 ISHAAN TIKU            30 103 17 475 22 475 69 329
12 1188409 AASTHA LUTHRA    12 389 27 263 27 370 66 355
13 1187106 KUNAL GUPTA      12 389 19 435 32 258 63 377
14 1202859 SANCHIT TRIVEDI  7 488 32 157 24 437 63 377
15 1181286 NEHA YADAV       8 471 40 68 11 602 59 403
16 1241264 GARVIT GALGAT    16 309 19 435 22 475 57 423
17 1229793 ACHAL KUMAR JHA        10 429 28 240 16 565 54 441
18 1189642 KAIMAN YADAV     -4 607 18 455 39 135 53 450
19 1189962 SARTHAK DIMRI    12 389 23 347 14 584 49 485
20 1248413 ANUSH AGGARWAL         8 471 20 419 20 522 48 491
21 1389924 RAHUL VYAS             0 583 23 347 21 497 44 526
22 1189749 ANMOL CHHETRI          0 583 17 475 27 370 44 526
23 1230377 RISHABH                2 558 20 419 19 533 41 550
24 1285992 KUNAL MEHTA            5 518 16 502 19 533 40 558
25 1181711 ANKUSH KHANNA          -2 596 15 523 20 522 33 585
26 1186737 AYUSH YADAV            0 583 18 455 13 591 31 593
27 1305902 TUSHAR THAKUR          -2 596 17 475 16 565 31 593
28 1181297 VANSH MISHRA           -1 589 21 385 8 607 28 600
29 1252655 ATUL ANAND JEE         -4 607 11 580 18 548 25 605
30 1194561 SUMIT SINGH            -6 612 11 580 15 575 20 608
31 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL   -4 607 9 601 12 598 17 609
32 1196521 SANKALP GAUR           -3 601 7 610 8 607 12 613