XII PMT IC (NEET MODEL) ON 08.05.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 08.05.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1279462 KHYATI SHARMA            166 10 175 4 175 1 180 1 696 1
2 1190497 PARIDHI                  175 5 175 4 151 7 175 4 676 3
3 1233187 SIDDHARTH ARYAN SINGH    180 2 165 10 145 11 175 4 665 5
4 1181434 SHIVANI SINGH            175 5 170 7 165 4 155 8 665 5
5 1185385 RAKSHA JOSHI             170 7 165 10 155 6 150 13 640 7
6 1239609 ANSHALIKA VERMA          165 12 160 14 165 4 150 13 640 7
7 1235725 VIDHI MITTAL             155 18 170 7 145 11 160 7 630 8
8 1182760 RUTIKA BIST              157 14 171 5 134 20 148 15 610 9
9 1249942 NISHTHA DUBEY            175 5 175 4 127 25 116 46 593 11
10 1242693 NIKHIL ANAND             148 24 156 18 138 16 135 26 577 12
11 1288197 RAJ VANSH KHANNA         106 111 140 51 156 5 163 5 565 14
12 1365672 ANUJ AGARWALA      150 23 161 11 144 12 104 63 559 16
13 1233263 PIYUSH PATHAK            141 32 140 51 136 18 137 24 554 18
14 1183283 ABHISHEK AHLAWAT   135 40 140 51 133 21 145 19 553 19
15 1190849 PRATEEK KUMAR            150 23 160 14 116 35 121 43 547 21
16 1305379 MINZA AZIZ               155 18 135 64 87 77 150 13 527 27
17 1189402 ANJALI KUMARI      165 12 145 39 68 115 148 15 526 28
18 1264466 KRITI GARG               166 10 147 32 94 65 114 49 521 30
19 1295496 GYAN PARKASH             107 109 137 56 124 29 147 17 515 32
20 1188563 SHYAMA RANI              140 34 110 141 141 14 96 75 487 46
21 1253602 SAIFALI DHAYANI    131 48 153 21 74 103 124 37 482 48
22 1248105 VIDUSHI SABHARWAL 102 122 138 54 146 9 87 84 473 51
23 1304348 ABHISHEK KADIAN          123 68 95 190 125 28 125 36 468 53
24 1304147 ANJALI KUMARI      145 29 145 39 86 79 86 86 462 56
25 1189398 PRIYANSHI JHA      136 36 148 30 72 109 105 61 461 57
26 1305313 MILLO KARI         105 115 150 25 92 67 109 54 456 58
27 1236173 AKANKSHA YADAV           160 13 131 74 13 229 145 19 449 61
28 1240421 ROHAN KUMAR GUPTA        114 90 150 25 77 96 105 61 446 63
29   AYUSH KUMAR 65   44   165   170   444  
30   ANKIT SINGH 70   43   155   175   443  
31 1189865 ANISHKA MISHRA           81 169 107 148 129 24 120 44 437 64
32 1248302 ANUJ YADAV               123 68 116 124 100 57 71 114 410 74
33 1306108 AKANKSHA SHARMA          109 102 120 110 63 125 107 56 399 79
34 1198417 ANANDITA SINHA           120 78 130 77 66 119 77 105 393 89
35 1230849 BHAVIK JAIN              67 195 70 221 90 73 151 9 378 101
36 1302922 BHAWNA SEHRAWAT          81 169 101 173 81 88 92 79 355 116
37 1231015 DEEPSHIKHA VASHIST       73 182 150 25 17 218 45 152 285 158
38 1253209 LATIKA SHARMA            107 109 56 230 58 137 11 212 232 190
39 1303878 RIYA CHOUDHARY     68 194 100 177 35 180 7 228 210 197
40 1267574 MAHIMA GRACE LAL         46 228 88 199 35 180 9 220 178 209
41 1304354 SAKSHI PRAGAY            46 228 63 226 -1 253 22 193 130 231
42 1373955 GAURAV GAHLOT      25 246 15 251 60 130 25 187 125 233
43 1296043 VAIBHAV PANKAJ           16 251 53 232 0 252 53 140 122 236
44 1203313 RAHUL KUMAR SAH          7 253 1 253 36 177 27 184 71 251