X NTSE TEST RESULT - 26.05.2017

NARAYANA IIT / NEET ACADEMY - DWARKA
X NTSE TEST RESULT  - 26.05.2017
SL_NO ROLL NAME MAT         50 PCB       40 SST       40 MATHS     20 Total     150
1 1244189 ISHAAN SINGH. 42 28 32 13 115
2 1229911 DEEPTANSHU. 39 25 36 14 114
3 1249178 SHREYA. 40 32 36 6 114
4 1290413 VIDISHA MISHRA. 42 25 31 15 113
5 1182279 SACHI SINGH. 40 26 37 7 110
6 1182695 AAMOD KULKARNI. 39 20 36 12 107
7 1240351 JENNY JOSE. 38 25 35 9 107
8 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 39 22 35 10 106
9 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT. 39 24 34 9 106
10   PRIYANSHU 40 24 31 10 105
11 1194963 HUNNY SINGH. 40 24 31 9 104
12 1361870 SHAURYA. 40 23 29 8 100
13 1341652 PALAK PRATEEK. 37 24 33 5 99
14 1228669 HRITIK SHOKEEN. 31 20 33 8 92
15 1379110 PANKAJ PANDEY. 32 25 26 9 92
16 1222413 YUKTI DAHIYA. 32 21 29 9 91
17 1361715 KAPISHWAR. 35 15 30 10 90
18 1184933 JAHANVI TIWARI. 31 16 33 9 89
19 1331000 ASLESHA DE. 32 18 32 6 88
20 1395747 DABBERU NAVYA. 32 11 30 4 77
21 1176087 VITASTA TIKU. 28 19 23 5 75
22 1372674 PRIYANSHU MADESHIA. 29 19 20 5 73
23 1373857 VAIBHAV SINGH. 26 14 19 5 64
24 1377388 SHUBHAM. 30 9 25 0 64
25 1182281 AYUSH SINGH. 24 7 18 6 55
26 1372924 PRANAV SHARMA. 14 8 22 7 51