(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST ON 29.04.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 29.04.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     86 17 107 4 75 269 268 9
2 1178333 AMISH MITTAL     64 136 70 114 62 502 196 138
3 1202859 SANCHIT TRIVEDI  21 1407 46 487 66 418 133 562
4 1201269 ABHISHEKSHARMA   26 1201 39 690 59 561 124 680
5 1237883 SAKSHAM SONI              47 410 48 436 20 1557 115 780
6 1190504 AKHIL JAIN                30 1018 75 85 9 1853 114 794
7 1187106 KUNAL GUPTA      38 694 30 1009 44 910 112 827
8 1189095 DEBRAJ GHOSH     27 1146 41 615 39 1030 107 899
9 1176089 ISHAAN TIKU               38 694 60 228 -1 2037 97 1056
10 1188409 AASTHA LUTHRA    26 1201 19 1447 50 751 95 1078
11 1189530 HARDIK SINGH              25 1237 49 413 18 1613 92 1129
12 1189962 SARTHAK DIMRI    24 1272 26 1174 35 1136 85 1236
13 1229793 ACHAL KUMAR JHA           23 1314 16 1548 42 957 81 1295
14 1174589 SOUMIK LAIK               21 1407 38 723 21 1529 80 1316
15 1195895 NIDHI MISHRA              10 1868 21 1365 49 780 80 1316
16 1189124 SOURADIP MANDAL  23 1314 40 653 17 1640 80 1316
17 1179293 SAMRIDHI SHARMA           26 1201 28 1095 25 1427 79 1332
18 1248413 ANUSH AGGARWAL            11 1838 33 892 33 1181 77 1361
19 1241264 GARVIT GALGAT    15 1700 26 1174 26 1395 67 1511
20 1189642 KAIMAN YADAV     19 1514 29 1045 18 1613 66 1524
21 1176720 SUSHANT DEV      9 1896 8 1807 45 875 62 1585
22 1186737 AYUSH YADAV               9 1896 20 1403 28 1331 57 1658
23 1181297 VANSH MISHRA              23 1314 20 1403 5 1933 48 1770
24 1285992 KUNAL MEHTA               6 1968 32 933 7 1896 45 1823
25 1299176 KUMAR UTKARSH             3 2030 14 1612 26 1395 43 1847
26 1230560 RAHUL YADAV               14 1736 8 1807 16 1665 38 1909
27 1252658 PRIYANSHI                 5 1984 30 1009 2 1983 37 1919
28 1189749 ANMOL CHHETRI             3 2030 22 1330 11 1804 36 1924
29 1210399 DIVYANSH KUMAR            4 2010 5 1889 26 1395 35 1932
30 1232665 JYOTI                     0 2053 6 1860 27 1365 33 1952
31 1253217 KARTIK BISHT              28 1111 3 1938 2 1983 33 1952
32 1305902 TUSHAR THAKUR             12 1803 17 1526 0 2024 29 1974
33 1010438 RAHUL VYAS                5 1984 20 1403 2 1983 27 1983
34 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL      2 2038 2 1953 17 1640 21 2015
35 1181711 ANKUSH KHANNA             -1 2057 -6 2051 28 1331 21 2015
36 1194561 SUMIT SINGH               -4 2060 14 1612 10 1828 20 2021
37 1186731 ANUSHKA JUYAL             14 1736 7 1838 -1 2037 20 2021
38 1205755 PRAGATI                   4 2010 5 1889 11 1804 20 2021
39 1231819 GAURAV RAJ                4 2010 15 1579 0 2024 19 2026
40 1255101 AMRITESH ALOK             8 1924 0 1998 10 1828 18 2031
41 1188587 AVINASH RAJ               3 2030 3 1938 3 1969 9 2052
42 1230377 RISHABH                   7 1947 4 1913 -4 2053 7 2055
43 1196521 SANKALP GAUR              6 1968 -5 2047 -1 2037 0 2058
44 1252655 ATUL ANAND JEE            0 2053 -7 2054 6 1914 -1 2060