(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST ON 06.05.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 06.05.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      86 119 96 8 61 230 243 31
2 1178333 AMISH MITTAL      68 432 85 45 72 118 225 76
3 1009312 PANKIL KALRA      34 1596 89 26 45 547 168 385
4 1179293 SAMRIDHI SHARMA        62 594 52 551 36 829 150 587
5 1189124 SOURADIP MANDAL   70 384 74 120 6 1889 150 587
6 1189530 HARDIK SINGH           60 672 57 426 31 1004 148 609
7 1201269 ABHISHEKSHARMA    45 1205 67 225 33 935 145 652
8 1190504 AKHIL JAIN             58 733 40 984 46 521 144 665
9 1187106 KUNAL GUPTA       59 707 43 870 39 728 141 701
10 1189962 SARTHAK DIMRI     36 1517 57 426 45 547 138 749
11 1202859 SANCHIT TRIVEDI   47 1123 48 686 41 661 136 785
12 1176089 ISHAAN TIKU            47 1123 48 686 36 829 131 848
13 1237883 SAKSHAM SONI           71 359 39 1026 20 1437 130 865
14 1195895 NIDHI MISHRA           34 1596 44 829 43 595 121 1012
15 1241264 GARVIT GALGAT     50 1009 50 625 20 1437 120 1031
16 1189095 DEBRAJ GHOSH      46 1168 61 338 12 1729 119 1047
17 1176720 SUSHANT DEV       48 1080 37 1113 32 965 117 1082
18 1194561 SUMIT SINGH            29 1728 42 908 45 547 116 1097
19 1188409 AASTHA LUTHRA     53 884 39 1026 23 1319 115 1119
20 1189749 ANMOL CHHETRI          25 1828 45 790 43 595 113 1158
21 1248413 ANUSH AGGARWAL         40 1391 27 1602 40 697 107 1258
22 1181297 VANSH MISHRA           32 1653 56 452 18 1526 106 1270
23 1189642 KAIMAN YADAV      38 1461 28 1553 39 728 105 1278
24 1285992 KUNAL MEHTA            34 1596 32 1362 37 796 103 1319
25 1229793 ACHAL KUMAR JHA        52 921 13 1981 38 763 103 1319
26 1181404 NIKHIL KIRAR           20 1917 56 452 24 1287 100 1390
27 1253217 KARTIK BISHT           22 1885 50 625 27 1161 99 1402
28 1232665 JYOTI                  30 1709 42 908 24 1287 96 1466
29 1174589 SOUMIK LAIK            40 1391 32 1362 17 1560 89 1580
30 1230560 RAHUL YADAV            34 1596 45 790 9 1821 88 1602
31 1186542 DKSH BALHARA           28 1756 34 1256 23 1319 85 1638
32 1252655 ATUL ANAND JEE         36 1517 25 1678 18 1526 79 1713
33 1305902 TUSHAR THAKUR          23 1869 40 984 12 1729 75 1761
34 1181438 ADARSH JOSHY      30 1709 40 984 4 1944 74 1775
35 1252658 PRIYANSHI              25 1828 46 757 1 1970 72 1796
36 1232059 PRASHANT KUMAR         26 1798 20 1862 24 1287 70 1814
37 1196521 SANKALP GAUR           14 1985 27 1602 28 1128 69 1825
38 1205755 PRAGATI                30 1709 16 1954 22 1356 68 1839
39 1186737 AYUSH YADAV            25 1828 32 1362 10 1797 67 1848
40 1255432 VIKASH SINGH           18 1947 18 1903 15 1636 51 1955
41 1255101 AMRITESH ALOK          13 1990 17 1914 20 1437 50 1959
42 1010438 RAHUL VYAS             21 1896 21 1819 4 1944 46 1977
43 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL   23 1869 16 1954 6 1889 45 1981
44 1186731 ANUSHKA JUYAL          30 1709 11 1992 4 1944 45 1981
45 1230377 RISHABH                13 1990 20 1862 6 1889 39 1988