NTSE RESULT 05-05-2017

NTSE RESULT 05-05-2017
S NO. ADMN NO. STUDENT NAME MAT [50] PHY [13] CHE [13]  BIO [14] S.ST [40] MATH [20] TOT [150] RANK
1 1290413 VIDISHA MISHRA 39 9 8 11 24 12 103 1
2 1243975 KHUSHI JAIN 42 10 9 8 27 5 101 2
3 1229911 DEEPTANSHU 41 7 9 6 30 7 100 3
4 1240351 JENNY JOSE 39 6 9 9 28 6 97 4
5 1244189 ISHAAN SINGH 39 6 4 9 26 9 93 5
6 1182695 AAMOD KULKARNI 35 7 7 7 25 9 90 6
7 1249178 SHREYA 29 6 11 7 33 4 90 6
8 1188875 YASH BHARTARI 38 4 9 7 24 5 87 8
9 1182279 SACHI SINGH 34 7 8 7 24 6 86 9
10 1189212 HIRNYAMAYA DASH 30 9 7 8 23 9 86 9
11 1194963 HUNNY SINGH 32 7 8 8 21 9 85 11
12 1222413 YUKTI DAHIYA 35 4 7 9 23 7 85 11
13 1173627 PRATYASHU SHEKHAR 37 6 7 10 21 3 84 13
14 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT 30 2 10 7 22 9 80 14
15 1230106 SAMARTH MUNZUNI 28 6 9 8 16 6 73 15
16 1341652 PALAK PRATEEK 38 1 7 4 20 2 72 16
17 1340509 SHUBHAM AHLAWAT 18 5 9 8 26 4 70 17
18 1331000 ASLESHA DE 25 2 6 6 23 5 67 18
19 1184933 JAHANVI TIWARI 28 6 6 8 14 2 64 19