CLASS - VII, CPT-1 RESULT 30-04-2017

CLASS - VII, CPT-1 RESULT
S No Adm No. Student Name Phy [40] CHE [40] MATH [80] BIO [40] MAT [40] TOT [240] RANK
1 1338246 RISHAV BHATTACHARYA. 36 40 60 32 40 208 1
2 1343504 AJAY PRASAD. 36 40 64 28 40 208 1
3 1000001 HARSHAL KUMAR 40 36 60 28 40 204 2
4 1334890 JAHANVI SENGAR. 32 36 64 24 40 196 3
5 1376965 ADITYA KUMAR 36 36 60 24 36 192 4
6 1329007 SAGNIK PAL. 20 40 56 32 40 188 6
7 1352317 SHIVANSH SINGH. 32 36 56 28 36 188 6
8 1333229 AADITYA MUKU. 32 36 56 24 36 184 8
9 1348144 SHAMBHAVI. 32 40 44 28 40 184 8
10 1386661 ADHYA KOUL 28 36 52 28 36 180 9
11 1000002 KRITI TATRARI. 36 24 52 28 32 172 12
12 1332329 VISHESH TANWAR 32 28 48 28 36 172 12
13 1341657 JAIDEEP KUMAR. 24 36 56 20 36 172 12
14 1340530 SNEHA GUPTA. 28 36 36 32 36 168 13
15 1338290 KHUSHAGRA GOHIL. 24 32 40 36 32 164 14
16 1000003 MUSKAN JUNEJA 24 24 32 28 36 144 16
17 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 12 32 40 24 36 144 16
18 1342968 SHRUTI KIRTI. 24 32 36 12 36 140 17