CLASS-VI CPT-1 RESULT 30-04-2017

CLASS-VI CPT-1 RESULT 
S No Adm No. Student Name Phy [40] CHE [40] MATH [80] BIO [40] MAT [40] TOT [240] RANK
1 1373040 HARSH KUMAR JHA 40 32 56 40 36 204 1
2 1352822 AAYUSH RAWAT. 32 24 64 40 28 188 2
3 1328664 P.NISHANT. 40 28 56 28 36 188 2
4 1338250 MANIKESH RANJAN SINHA. 40 36 52 36 16 180 4
5 1355814 RAGHUWANSH JOSHI. 32 28 56 32 32 180 4
6 1339902 DHRUV SRIVASTAVA. 40 32 48 40 16 176 6
7 1387325 VAIBHAV VATSAL 36 24 56 32 28 176 6
8 1350941 YASH RAJ. 36 16 60 32 24 168 8
9 1324398 ANKUSH KUMAR. 40 24 40 40 20 164 9
10 1330925 RAGHUNANDAN TALLURI. 40 32 28 36 28 164 9
11 1346567 SMRIDHI. 28 28 52 28 28 164 9
12 1376902 ANANT AGGARWAL 28 32 60 28 12 160 12
13 1351771 KUSHAGRA SINHA. 32 24 40 36 20 152 13
14 1352751 SHAURYA BHANDARI. 28 28 36 28 32 152 13
15 1351023 PRIYAM RAHI SRIVASTAVA. 24 32 32 32 24 144 15
16 1375626 RAHUL YADAV 20 24 48 28 12 132 16
17 1348073 STANZIN NAMDOL. 32 32 12 36 12 124 17
18 1352749 SUYASH BHANDARI. 28 24 20 28 16 116 18
20 1346371 GAGAN DEEP SAHAI. 32 20 28 20 12 112 19
21 1386073 AASHIN SONDHI 20 20 24 20 12 96 20