(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 15.05.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC -12
(ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 15.05.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      51 1 43 6 27 44 121 3
2 1178333 AMISH MITTAL      25 93 28 81 28 39 81 61
3 1190504 AKHIL JAIN            23 103 37 32 13 124 73 78
4 1009312 PANKIL KALRA      21 111 43 6 8 154 72 85
5 1188409 AASTHA LUTHRA     28 70 15 142 29 34 72 85
6 1189095 DEBRAJ GHOSH      25 93 32 51 14 116 71 90
7 1201269 ABHISHEKSHARMA    16 145 27 84 26 47 69 92
8 1189962 SARTHAK DIMRI     23 103 34 41 12 130 69 92
9 1187106 KUNAL GUPTA       14 155 37 32 13 124 64 108
10 1182683 DIVYANGAM DUTTA   16 145 19 120 18 94 53 129
11 1181438 ADARSH JOSHY      14 155 28 81 10 143 52 130
12 1248413 ANUSH AGGARWAL        23 103 17 130 10 143 50 134
13 1241264 GARVIT GALGAT     18 133 19 120 12 130 49 136
14 1174589 SOUMIK LAIK           16 145 22 110 10 143 48 137
15 1229793 ACHAL KUMAR JHA       25 93 16 137 4 164 45 140
16 1285992 KUNAL MEHTA           12 165 18 124 14 116 44 142
17 1176089 ISHAAN TIKU           14 155 14 144 14 116 42 145
18 1181404 NIKHIL KIRAR          20 119 4 162 18 94 42 145
19 1344763 SAKSHAM SONI          12 165 14 144 16 106 42 145
20 1186737 AYUSH YADAV           12 165 17 130 11 137 40 147
21 1230377 RISHABH               16 145 9 156 15 108 40 147
22 1232059 PRASHANT KUMAR        12 165 16 137 11 137 39 150
23 1389924 RAHUL VYAS            19 129 10 154 10 143 39 150
24 1181286 NEHA YADAV        20 119 12 149 7 157 39 150
25 1181711 ANKUSH KHANNA         16 145 10 154 12 130 38 151
26 1189642 KAIMAN YADAV      19 129 9 156 9 151 37 152
27 1252655 ATUL ANAND JEE        12 165 15 142 9 151 36 154
28 1189749 ANMOL CHHETRI         12 165 7 158 16 106 35 155
29 1255432 VIKASH SINGH          19 129 8 157 6 160 33 158
30 1176720 SUSHANT DEV       17 137 12 149 4 164 33 158
31 1253217 KARTIK BISHT          20 119 3 165 9 151 32 161
32 1188587 AVINASH RAJ           13 158 3 165 16 106 32 161
33 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL 23 103 1 167 8 154 32 161
34 1189124 SOURADIP MANDAL   19 129 5 160 4 164 28 162
35 1252658 PRIYANSHI             13 158 11 152 3 165 27 163
36 1194561 SUMIT SINGH           15 148 3 165 6 160 24 164
37 1196521 SANKALP GAUR          16 145 4 162 2 166 22 166
38 1186542 DKSH BALHARA          14 155 2 166 6 160 22 166
39 1255101 AMRITESH ALOK         8 167 5 160 8 154 21 167