(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST ON 22.04.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 22.04.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1190504 AKHIL JAIN            27 1166 75 94 28 1068 130 459
2 1189530 HARDIK SINGH          23 1419 63 192 39 768 125 514
3 1237883 SAKSHAM SONI          34 825 63 192 0 1988 97 863
4 1189749 ANMOL CHHETRI         26 1225 42 544 28 1068 96 877
5 1229793 ACHAL KUMAR JHA       26 1225 47 431 23 1229 96 877
6 1253217 KARTIK BISHT          22 1487 52 340 17 1457 91 957
7 1186737 AYUSH YADAV           22 1487 28 1002 34 909 84 1076
8 1248413 ANUSH AGGARWAL        26 1225 51 356 3 1890 80 1132
9 1186542 DKSH BALHARA          22 1487 32 867 23 1229 77 1206
10 1181404 NIKHIL KIRAR          22 1487 40 610 13 1593 75 1241
11 1181297 VANSH MISHRA          22 1487 34 798 18 1420 74 1258
12 1195895 NIDHI MISHRA          22 1487 0 1997 49 515 71 1318
13 1299176 KUMAR UTKARSH         14 1876 21 1258 36 856 71 1318
14 1176089 ISHAAN TIKU           30 1033 33 833 7 1792 70 1333
15 1230560 RAHUL YADAV           19 1646 41 566 1 1939 61 1501
16 1285992 KUNAL MEHTA           28 1123 20 1301 9 1736 57 1564
17 1179293 SAMRIDHI SHARMA       9 2028 16 1445 32 966 57 1564
18 1010438 RAHUL VYAS            26 1225 22 1221 5 1846 53 1637
19 1174589 SOUMIK LAIK           16 1775 15 1497 21 1305 52 1654
20 1196521 SANKALP GAUR          15 1833 21 1258 1 1939 37 1862
21 1305902 TUSHAR THAKUR         15 1833 30 939 -8 2065 37 1862
22 1194561 SUMIT SINGH           25 1276 11 1646 0 1988 36 1873
23 1231819 GAURAV RAJ            12 1964 23 1184 0 1988 35 1890
24 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL 23 1419 6 1835 2 1919 31 1934
25 1205755 PRAGATI               15 1833 6 1835 10 1705 31 1934
26 1252658 PRIYANSHI             15 1833 14 1534 0 1988 29 1946
27 1186731 ANUSHKA JUYAL         13 1908 -6 2063 19 1379 26 1970
28 1255101 AMRITESH ALOK         19 1646 -1 2011 -1 2006 17 2036
29 1252655 ATUL ANAND JEE        13 1908 -2 2032 -5 2055 6 2065