(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST ON 15.04.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(SR_INCOMING MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 15.04.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1190504 AKHIL JAIN              19 1139 60 103 19 1357 98 653
2 1179293 SAMRIDHI SHARMA         22 989 44 341 25 1145 91 757
3 1237883 SAKSHAM SONI            33 532 24 938 22 1245 79 957
4 1189530 HARDIK SINGH            7 1687 51 200 21 1279 79 957
5 1248413 ANUSH AGGARWAL          9 1597 50 218 13 1565 72 1062
6 1305902 TUSHAR THAKUR           20 1093 45 315 3 1815 68 1136
7 1285992 KUNAL MEHTA             14 1371 30 722 23 1206 67 1159
8 1229793 ACHAL KUMAR JHA         27 761 29 760 11 1628 67 1159
9 1186542 DKSH BALHARA            12 1464 38 474 15 1507 65 1202
10 1230560 RAHUL YADAV             21 1035 36 533 4 1800 61 1268
11 1195895 NIDHI MISHRA            19 1139 5 1695 34 876 58 1322
12 1176089 ISHAAN TIKU             8 1635 39 453 10 1652 57 1340
13 1253217 KARTIK BISHT            12 1464 34 602 11 1628 57 1340
14 1181297 VANSH MISHRA            8 1635 37 504 11 1628 56 1356
15 1181404 NIKHIL KIRAR            8 1635 34 602 11 1628 53 1416
16 1174589 SOUMIK LAIK             2 1851 36 533 14 1540 52 1433
17 1189749 ANMOL CHHETRI           6 1718 33 639 12 1595 51 1444
18 1181711 ANKUSH KHANNA           15 1332 10 1503 18 1399 43 1558
19 1231819 GAURAV RAJ              4 1793 32 660 7 1738 43 1558
20 1194561 SUMIT SINGH             9 1597 17 1200 15 1507 41 1584
21 1232665 JYOTI                   19 1139 8 1585 13 1565 40 1593
22 1196521 SANKALP GAUR            10 1561 20 1080 9 1681 39 1609
23 1010438 RAHUL VYAS              15 1332 19 1119 4 1800 38 1622
24 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL    13 1399 13 1371 1 1837 27 1723
25 1230377 RISHABH                 6 1718 13 1371 7 1738 26 1742
26 1252655 ATUL ANAND JEE          18 1179 5 1695 -4 1878 19 1801
27 1255101 AMRITESH ALOK           3 1820 5 1695 7 1738 15 1823