PHASE-III (ADV) GTA ON 06.04.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE-III (ADV) GTA ON 06.04.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (198) M-RANK PHY   (198) P-RANK CHE    (198) C-RANK TOT (594) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI      133 1 131 8 105 9 369 4
2 1186984 ARSH GAUTAM       116 6 110 24 109 7 335 9
3 1012786 YUVRAJ DAGAR      74 59 120 14 44 219 238 32
4 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA       67 91 96 45 66 77 229 40
5 1304731 DIVYAM SHARMA           68 86 75 111 71 54 214 55
6 1008879 VYOMKESH                74 59 71 123 55 138 200 68
7 1303767 SHUBHAD MATHUR          10 635 110 24 54 144 174 128
8 1012779 KUMAR MALLIKARJUNA      35 371 108 26 31 348 174 128
9 1008975 ASHUTOSH DAS      50 215 79 90 29 372 158 174
10 1010283 HUNARPREET SINGH  39 332 67 144 43 230 149 207
11 1008876 ABHISHEK RAWAT          34 384 69 132 29 372 132 266
12 1009642 RUCHIR ATRI             37 345 63 170 24 432 124 298
13 1005039 VAIBHAV VERMA           7 661 75 111 33 327 115 334
14 1206414 AVANISH KUMAR SINGH     27 469 60 198 8 589 95 402
15 1234619 SAURAB TYAGI            28 459 39 361 26 410 93 416
16 1013524 SHIVAM KUMAR      9 645 50 276 31 348 90 427
17 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH    9 645 58 212 19 492 86 443
18 1014904 MAYANK            34 384 36 384 2 653 72 513
19 1012784 KUNWAR CHIRAG     37 345 13 618 20 474 70 522
20 1012776 PRIYESH KUMAR YADAV     10 635 36 384 24 432 70 522
21 1229310 PANKAJ SINGH            9 645 38 367 19 492 66 539
22 1014502 PUNEET PRAKASH          33 396 25 498 3 645 61 556
23 1020000 NISHANT CHAHAR          24 501 26 490 5 617 55 583
24 1158915 ADITYA SHEKHAR          28 459 11 634 -4 693 35 637
25 1215689 NIKHIL KUMAR            18 563 2 704 7 602 27 666
26 1306584 PERDUN KUMAR MANDAL     0 711 18 576 4 625 22 682
27 1268483 ABHISHEK SHARMA         8 654 10 646 -2 684 16 693