PHASE-III (ADV) GTA - 4 ON 16.04.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE-III (ADV) GTA - 4 ON 16.04.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM        78 24 75 42 63 24 216 16
2 1008879 VYOMKESH                 69 68 79 27 24 865 172 62
3 1012786 YUVRAJ DAGAR       52 297 64 93 41 231 157 106
4 1304731 DIVYAM SHARMA            55 241 56 168 39 275 150 129
5 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA        52 297 75 42 16 1394 143 170
6 1014502 PUNEET PRAKASH           55 241 45 342 35 386 135 203
7 1009019 S AVINASH                38 679 57 149 33 455 128 269
8 1010276 SAMYAKA PANDEY           40 606 53 201 34 422 127 278
9 1307210 ANKIT MITTAL             42 542 44 361 34 422 120 326
10 1008975 ASHUTOSH DAS       24 1290 44 361 48 113 116 372
11 1012016 AAYUSH             59 168 32 658 19 1162 110 442
12 1011489 AAYUSH TYAGI       33 872 52 218 22 991 107 478
13 1008876 ABHISHEK RAWAT           25 1252 48 287 32 483 105 516
14 1158915 ADITYA SHEKHAR           27 1147 43 387 35 386 105 516
15 1009642 RUCHIR ATRI              47 418 37 517 18 1238 102 555
16 1307041 ADARSH JHA               40 606 45 342 9 1860 94 707
17 1234619 SAURAB TYAGI             18 1528 55 181 15 1474 88 796
18 1011716 BIMAL SETHI        18 1528 57 149 11 1758 86 829
19 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR     24 1290 29 766 31 512 84 869
20 1009011 GAURAV SETH              24 1290 46 323 14 1541 84 869
21 1010282 ANIMESH NAREDA           29 1063 40 444 13 1623 82 915
22 1010283 HUNARPREET SINGH   43 505 23 1059 13 1623 79 974
23 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH     16 1591 49 267 13 1623 78 1005
24 1008889 SHUBHJAY KUMAR     32 929 29 766 16 1394 77 1018
25 1012032 RAGHAV RATHI             40 606 15 1471 10 1807 65 1291
26 1005031 ACHIN KHATTAR      19 1491 24 1010 19 1162 62 1354
27 1378055 SHREYA RAJ               17 1565 22 1106 23 930 62 1354
28 1013430 SHIVANGI RAUTELA         15 1630 18 1300 26 740 59 1415
29 1229310 PANKAJ SINGH             15 1630 29 766 14 1541 58 1437
30 1303756 PREETI                   18 1528 19 1249 21 1048 58 1437
31 1011804 ABHISHEK KUMAR     26 1190 11 1695 20 1109 57 1458
32 1304237 HIMANSHU JOSHI           7 1885 15 1471 22 991 44 1679
33 1306584 PERDUN KUMAR MANDAL      4 1954 20 1199 16 1394 40 1749
34 1276048 VINAY KUMAR CHAURASIYA   18 1528 10 1753 12 1696 40 1749
35 1013236 LAIK SINGH         13 1703 5 1952 18 1238 36 1800
36 1306597 PAWAN RATHOR             7 1885 5 1952 19 1162 31 1867
37 1215689 NIKHIL KUMAR             6 1913 11 1695 11 1758 28 1897
38 1011715 ARIHANT JAIN       8 1856 8 1842 9 1860 25 1931
39 1378057 AKSHITA AGARWALLA        7 1885 6 1927 10 1807 23 1945