(ADV) XI IIT IZ TEST ON 03.04.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 03.04.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA    37 124 44 39 30 30 111 26
2 1237883 SAKSHAM SONI         44 49 24 409 19 229 87 122
3 1178333 AMISH MITTAL    26 443 40 67 18 267 84 152
4 1189642 KAIMAN YADAV    34 192 32 160 14 467 81 175
5 1189124 SOURADIP MANDAL 46 33 29 240 5 1017 80 182
6 1229793 ACHAL KUMAR JHA      32 261 35 117 9 772 76 228
7 1009312 PANKIL KALRA    30 318 36 98 8 838 74 245
8 1182683 DIVYANGAM DUTTA 31 290 34 137 8 838 73 264
9 1194561 SUMIT SINGH          37 133 26 332 9 772 72 272
10 1202859 SANCHIT TRIVEDI 26 443 33 141 12 585 71 284
11 1187106 KUNAL GUPTA     25 456 28 249 15 359 70 299
12 1201269 ABHISHEKSHARMA  18 712 35 108 13 476 67 335
13 1190504 AKHIL JAIN           17 783 37 95 11 650 65 369
14 1241264 GARVIT GALGAT   25 465 25 344 12 535 62 405
15 1189095 DEBRAJ GHOSH    24 502 16 684 16 352 57 508
16 1188409 AASTHA LUTHRA   26 433 20 511 9 772 56 532
17 1181438 ADARSH JOSHY    24 502 20 515 11 650 56 532
18 1181286 NEHA YADAV      19 695 20 511 14 467 53 576
19 1176720 SUSHANT DEV     14 885 16 678 21 171 52 609
20 1189962 SARTHAK DIMRI   13 924 31 174 7 893 51 617
21 1176089 ISHAAN TIKU          16 801 22 466 10 708 48 683
22 1230560 RAHUL YADAV          20 645 16 678 9 772 46 727
23 1248413 ANUSH AGGARWAL       14 899 18 603 14 467 46 727
24 1181711 ANKUSH KHANNA        30 308 11 901 1 1129 42 797
25 1174589 SOUMIK LAIK          15 854 14 788 12 585 41 819
26 1195895 NIDHI MISHRA         12 936 14 788 14 467 40 826
27 1010438 RAHUL VYAS           19 676 12 834 6 955 38 869
28 1181297 VANSH MISHRA         15 854 20 542 3 1085 38 874
29 1285992 KUNAL MEHTA          9 1021 13 824 12 585 34 923
30 1186542 DKSH BALHARA         9 1021 12 865 11 650 32 956
31 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL  3 1142 14 788 15 404 32 956
32 1232059 PRASHANT KUMAR       9 1021 10 946 12 585 31 977
33 1189749 ANMOL CHHETRI        6 1090 4 1102 20 178 31 977
34 1186737 AYUSH YADAV          3 1142 13 824 6 955 22 1090
35 1230377 RISHABH              6 1090 2 1145 9 772 17 1126
36 1188587 AVINASH RAJ          3 1142 7 1062 7 893 17 1126