PHASE-III (MAINS) GT - 9 - ON 29.03.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE-III (MAINS) GT - 9 -  ON 29.03.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI     120 12 110 5 120 3 350 1
2 1186984 ARSH GAUTAM      120 12 100 19 110 14 330 4
3 1008879 VYOMKESH                    105 124 80 139 95 116 280 70
4 1307041 ADARSH JHA                  90 381 89 53 87 208 266 112
5 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA           98 222 82 115 77 381 257 136
6 1303767 SHUBHAD MATHUR              86 455 85 94 66 595 237 230
7 1304237 HIMANSHU JOSHI              95 285 62 391 76 403 233 254
8 1012786 YUVRAJ DAGAR     85 491 76 176 65 625 226 290
9 1013210 RAGHAV YADAV     97 238 58 473 69 536 224 309
10 1012016 AAYUSH           86 455 72 222 52 998 210 429
11 1206414 AVANISH KUMAR SINGH         67 1059 82 115 54 940 203 477
12 1005832 ANMOL SINGHAL               65 1112 65 336 66 595 196 538
13 1012032 RAGHAV RATHI                72 869 67 301 56 881 195 549
14 1008876 ABHISHEK RAWAT              58 1334 69 266 68 554 195 549
15 1010282 ANIMESH NAREDA              59 1300 67 301 54 940 180 700
16 1013524 SHIVAM KUMAR     64 1144 49 695 64 642 177 729
17 1008975 ASHUTOSH DAS     62 1202 32 1230 81 306 175 752
18 1202548 ESHITA           71 902 42 909 61 734 174 764
19 1005039 VAIBHAV VERMA               69 977 50 677 50 1056 169 823
20 1229310 PANKAJ SINGH                25 2126 72 222 68 554 165 886
21 1020000 NISHANT CHAHAR              58 1334 43 872 58 824 159 983
22 1308042 PANKAJ KUMAR                84 514 22 1603 53 968 159 983
23 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH        34 1972 61 408 58 824 153 1075
24 1282009 MANISH RAWAT                47 1677 60 436 41 1330 148 1126
25 1021053 SHEYRIL AGARWAL             44 1751 47 747 44 1244 135 1280
26 1230752 T PRANAY                    32 2006 53 599 48 1127 133 1299
27 1008964 ANKIT TIWARI                51 1552 46 781 35 1532 132 1314
28 1016233 DEVANG VERMA     48 1642 26 1451 55 912 129 1359
29 1014904 MAYANK           55 1438 39 1002 33 1593 127 1389
30 1276048 VINAY KUMAR CHAURASIYA      51 1552 40 968 36 1496 127 1389
31 1003924 R VANI SHREE                36 1930 54 566 34 1563 124 1423
32 1013430 SHIVANGI RAUTELA            41 1827 41 945 37 1468 119 1476
33 1013223 ASHUTOSH TANWAR             51 1552 23 1565 45 1217 119 1476
34 1301729 RAVI ROUSHAN KUMAR          23 2154 42 909 53 968 118 1491
35 1068857 RISHABH SHARMA   38 1893 34 1173 40 1368 112 1575
36 1011804 ABHISHEK KUMAR   41 1827 32 1230 37 1468 110 1596
37 1008986 YASH PREET BATHLA           32 2006 30 1299 43 1269 105 1660
38 1014502 PUNEET PRAKASH              42 1799 31 1268 30 1693 103 1695
39 1011684 ANIRBAN BHATTASALI          29 2068 36 1098 37 1468 102 1706
40 1012784 KUNWAR CHIRAG    53 1495 18 1770 29 1717 100 1733
41 1018282 NAVYA GUPTA                 22 2165 20 1686 53 968 95 1788
42 1298816 GAURAV YADAV                48 1642 20 1686 26 1802 94 1806
43 1005836 SUMEET KUMAR                45 1732 13 1915 32 1625 90 1855
44 1305338 AMAN KUMAR MISHRA           27 2094 10 2022 40 1368 77 1981
45 1145805 SURYA VARDHAN    20 2178 30 1299 26 1802 76 1989
46 1182955 SAWAR PRATAP SINGH          28 2083 24 1525 23 1885 75 2001
47 1301382 KARTIK KUMAR                5 2278 19 1726 38 1431 62 2107
48 1200843 SHRREYA RAWAT               19 2190 18 1770 21 1953 58 2126
49 1218031 ANKUSH JHA                  25 2126 18 1770 12 2162 55 2152
50 1298343 VAIBHAV GAUR                15 2224 26 1451 13 2144 54 2156
51 1011839 SHUBHAM SINGH    14 2230 6 2124 32 1625 52 2165
52 1065405 AMAN KUMAR       21 2171 12 1951 18 2025 51 2174
53 1306584 PERDUN KUMAR MANDAL         8 2267 25 1489 14 2122 47 2190