PHASE-III (MAINS) GT - 8 - ON 27.03.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE-III (MAINS) GT - 8 -  ON 27.03.2017 RESULT
SNO
ADMNO
STUDENT NAME
MATHS (120)
M-RANK
PHY   (120)
P-RANK
CHE    (120)
C-RANK
TOT (360)
T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI              105 31 100 42 75 10 280 10
2 1186984 ARSH GAUTAM               101 47 111 4 47 138 259 19
3 1008879 VYOMKESH                85 256 95 70 40 272 220 89
4 1012980 NILAYAN SARKAR          65 848 87 143 66 18 218 96
5 1012786 YUVRAJ DAGAR              85 256 90 116 32 492 207 145
6 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA       72 606 79 263 43 200 194 210
7 1304731 DIVYAM SHARMA           82 307 62 554 48 131 192 222
8 1307041 ADARSH JHA              65 848 91 99 31 526 187 260
9 1307210 ANKIT MITTAL            68 740 75 315 38 306 181 301
10 1013210 RAGHAV YADAV              69 706 78 272 30 581 177 332
11 1011489 AAYUSH TYAGI              49 1466 100 42 20 1151 169 411
12 1005031 ACHIN KHATTAR             64 881 72 360 27 714 163 486
13 1008975 ASHUTOSH DAS              50 1418 80 245 28 670 158 535
14 1303767 SHUBHAD MATHUR          49 1466 79 263 23 937 151 602
15 1202548 ESHITA                    76 477 47 933 25 816 148 641
16 1011716 BIMAL SETHI               51 1363 64 511 16 1428 131 888
17 1010283 HUNARPREET SINGH          55 1190 55 710 21 1079 131 888
18 1005039 VAIBHAV VERMA           46 1578 52 786 23 937 121 1054
19 1011152 REETVIK CHATTERJEE        54 1245 45 996 20 1151 119 1088
20 1276048 VINAY KUMAR CHAURASIYA  52 1324 50 854 16 1428 118 1108
21 1014904 MAYANK                    45 1614 60 601 10 1917 115 1164
22 1011804 ABHISHEK KUMAR            44 1654 51 817 13 1659 108 1299
23 1304742 SHIVAM                  31 2111 35 1338 41 242 107 1314
24 1301485 SUJEET KUMAR            29 2161 60 601 17 1361 106 1333
25 1234619 SAURAB TYAGI            20 2359 52 786 27 714 99 1456
26 1003924 R VANI SHREE            14 2449 63 528 22 1006 99 1456
27 1008878 HARSH SHARMA              44 1654 46 970 6 2212 96 1499
28 1011672 MAYANK KANDPAL            32 2066 39 1187 19 1230 90 1602
29 1303460 SHUBHAM KUKRETI         44 1654 31 1464 15 1517 90 1602
30 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH    33 2038 45 996 9 1998 87 1650
31 1014502 PUNEET PRAKASH          11 2478 37 1257 38 306 86 1669
32 1229310 PANKAJ SINGH            15 2437 52 786 17 1361 84 1704
33 1009640 ANUBHAV MATTOO            26 2246 29 1525 26 767 81 1756
34 1158915 ADITYA SHEKHAR          12 2471 58 627 10 1917 80 1775
35 1306358 GURPREET SINGH DHILLON  22 2325 49 879 8 2070 79 1799
36 1230752 T PRANAY                15 2437 51 817 11 1814 77 1849
37 1011720 RITHWIK PATRA             28 2184 53 754 -5 2547 76 1862
38 1011745 PRATHAM JOSHI             30 2136 33 1408 10 1917 73 1914
39 1012784 KUNWAR CHIRAG             29 2161 39 1187 -1 2526 67 2024
40 1292184 ABHISAR AMIT            33 2038 21 1792 12 1743 66 2046
41 1298343 VAIBHAV GAUR            29 2161 27 1585 5 2260 61 2118
42 1303756 PREETI                  26 2246 20 1831 15 1517 61 2118
43 1005835 SIDDHARTH ARORA         28 2184 16 1994 15 1517 59 2147
44 1010284 SAGAR SHOKEEN             20 2359 29 1525 9 1998 58 2162
45 1005027 AAYUSHI NAUTIYAL          6 2512 22 1767 27 714 55 2206
46 1013211 AKASH KUMAR SETH          14 2449 18 1906 20 1151 52 2241
47 1018282 NAVYA GUPTA             13 2463 23 1737 15 1517 51 2253
48 1011737 YASH PRINCE               23 2307 9 2250 18 1304 50 2268
49 1301382 KARTIK KUMAR            19 2377 26 1628 3 2414 48 2290
50 1288752 ANAND KUMAR SONI        20 2359 31 1464 -3 2539 48 2290
51 1013241 RISHABH RAWAT             15 2437 28 1557 3 2414 46 2307
52 1013786 PURNIMA KALIA             19 2377 -1 2499 26 767 44 2321
53 1011669 YOGESH KUMAR              12 2471 17 1955 12 1743 41 2358
54 1012797 HITEN ARYA                16 2422 11 2178 13 1659 40 2366
55 1287134 AASTHA PANDEY           3 2545 24 1695 11 1814 38 2381
56 1305338 AMAN KUMAR MISHRA       14 2449 18 1906 5 2260 37 2388
57 1008943 REENA DEVI                17 2409 11 2178 8 2070 36 2396
58 1011677 ARPITA                    17 2409 4 2394 14 1598 35 2406
59 1079593 SOUMYA SAMANVAYA        13 2463 10 2214 12 1743 35 2406
60 1017830 NITIN                     18 2395 2 2439 13 1659 33 2430
61 1013112 UJJWAL KUMAR SINGH        2 2546 15 2042 12 1743 29 2452
62 1013228 AKASH PANDEY              7 2503 12 2139 9 1998 28 2465
63 1020959 SACHIN RAJPUT             13 2463 11 2178 4 2353 28 2465
64 1018565 ROSHAN MISHRA             11 2478 12 2139 1 2492 24 2482
65 1219737 MOHIT MEENA             -3 2550 15 2042 9 1998 21 2496
66 1011695 KIRTIPAL SINGH DEORA      16 2422 -2 2513 6 2212 20 2505
67 1008877 ANUPAM MISHRA             4 2538 8 2286 8 2070 20 2505
68 1013593 SARTHAK SHARMA            5 2520 -1 2499 16 1428 20 2505
69 1008898 SHIVANI RANA              3 2545 8 2286 7 2138 18 2514
70 1011805 SAGAR KUMAR               8 2500 -3 2523 12 1743 17 2518
71 1008896 KANIKA SAINI              14 2449 -5 2534 2 2455 11 2530
72 1146268 DEEPSIKHA SENAPATI        3 2545 0 2481 6 2212 9 2533
73 1011839 SHUBHAM SINGH             14 2449 -5 2534 -1 2526 8 2544
74 1081570 MANI PRAKASH              -1 2548 -10 2548 8 2070 -3 2549