PHASE-III (MAINS) GT - 6 - ON 23.03.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE-III (MAINS) GT - 6 -  ON 23.03.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI      115 2 101 6 105 14 321 3
2 1186984 ARSH GAUTAM       80 42 110 3 96 48 286 10
3 1307041 ADARSH JHA              34 940 74 101 93 62 201 124
4 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA       48 414 82 43 61 637 191 175
5 1304237 HIMANSHU JOSHI          50 358 66 173 69 414 185 210
6 1012980 NILAYAN SARKAR          43 572 57 322 81 183 181 230
7 1010283 HUNARPREET SINGH  50 358 55 365 65 516 170 314
8 1202548 ESHITA            36 844 64 204 52 937 152 466
9 1303767 SHUBHAD MATHUR          16 1964 77 80 52 937 145 544
10 1005031 ACHIN KHATTAR     31 1092 63 220 49 1043 143 565
11 1229310 PANKAJ SINGH            24 1505 68 153 43 1288 135 669
12 1158915 ADITYA SHEKHAR          22 1618 64 204 47 1128 133 711
13 1010282 ANIMESH NAREDA          38 747 50 511 39 1437 127 803
14 1301485 SUJEET KUMAR            36 844 26 1504 61 637 123 881
15 1308042 PANKAJ KUMAR            16 1964 52 443 55 839 123 881
16 1301729 RAVI ROUSHAN KUMAR      15 2036 41 784 59 712 115 1019
17 1304742 SHIVAM                  40 672 27 1442 48 1080 115 1019
18 1245371 PRITHU BHARADWAJ        11 2197 63 220 32 1729 106 1194
19 1013430 SHIVANGI RAUTELA        28 1262 23 1654 50 1012 101 1302
20 1306358 GURPREET SINGH DHILLON  21 1672 26 1504 47 1128 94 1464
21 1282009 MANISH RAWAT            14 2086 38 925 42 1328 94 1464
22 1303460 SHUBHAM KUKRETI         17 1896 39 886 35 1621 91 1519
23 1276048 VINAY KUMAR CHAURASIYA  22 1618 20 1821 46 1171 88 1599
24 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH    17 1896 40 832 31 1764 88 1599
25 1234619 SAURAB TYAGI            11 2197 31 1226 38 1479 80 1753
26 1301382 KARTIK KUMAR            6 2349 43 719 21 2106 70 1935
27 1288921 MAYANK BHUSHAN          7 2322 35 1056 28 1880 70 1935
28 1305338 AMAN KUMAR MISHRA       3 2405 32 1175 28 1880 63 2053
29 1286811 ALOK KUMAR              2 2415 42 750 11 2321 55 2178
30 1292194 ATUL KUMAR              10 2237 13 2159 22 2075 45 2286
31 1286837 AYUSH SRIVASTAVA        14 2086 9 2310 9 2351 32 2377