ALL STREAMS - GT5 (MAINS) ON 30.03.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
ALL STREAMS - GT5 (MAINS)  ON 30.03.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI            120 11 115 2 110 151 345 1
2 1186984 ARSH GAUTAM             115 35 110 8 107 200 332 7
3 1012786 YUVRAJ DAGAR            95 455 85 107 110 151 290 89
4 1013210 RAGHAV YADAV            112 48 74 227 87 1415 273 187
5 1012016 AAYUSH                  110 102 62 465 76 2433 248 381
6 1011152 REETVIK CHATTERJEE      106 149 45 1146 86 1507 237 499
7 1202548 ESHITA                  76 1728 67 349 86 1507 229 610
8 1013350 SURBHI KUMARI           75 1858 43 1262 83 1762 201 1213
9 1011745 PRATHAM JOSHI           76 1728 31 2421 89 1253 196 1339
10 1011672 MAYANK KANDPAL          61 3633 28 2883 105 316 194 1386
11 1011804 ABHISHEK KUMAR          84 1076 18 5319 91 1090 193 1414
12 1012784 KUNWAR CHIRAG           71 2283 30 2611 71 3018 172 2167
13 1009640 ANUBHAV MATTOO          73 2061 36 1833 61 4451 170 2254
14 1068857 RISHABH SHARMA          66 2916 22 4167 79 2131 167 2384
15 1008877 ANUPAM MISHRA           53 5001 23 3925 80 2041 156 2900
16 1078960 DEEPANSHU TANWAR        62 3486 7 10332 83 1762 152 3115
17 1136705 ASIF IFTEKHAR           48 5938 53 736 50 6258 151 3182
18 1012240 LAWANYA DAMROO PRIYA    22 11128 14 6900 75 2560 111 6217
19 1008943 REENA DEVI              32 9093 31 2421 46 6896 109 6405
20 1013228 AKASH PANDEY            25 10560 7 10332 71 3018 103 6923
21 1011805 SAGAR KUMAR             23 10953 25 3487 38 8221 86 8518
22 1065405 AMAN KUMAR              31 9285 12 7720 30 9571 73 9685
23 1011717 JAY SHARMA              11 12969 10 8842 49 6426 70 9971
24 1018565 ROSHAN MISHRA           16 12233 6 10780 43 7399 65 10384
25 1252305 MRINALINI KALUNDIA      24 10750 13 7229 27 10009 64 10482
26 1011695 KIRTIPAL SINGH DEORA    16 12233 11 8219 32 9228 59 10930
27 1020959 SACHIN RAJPUT           23 10953 4 12321 19 11363 46 11932