ALL STREAMS - GT3 (MAINS) ON 28.03.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
ALL STREAMS - GT3 (MAINS)  ON 28.03.2017 RESULT
SNO
ADMNO
STUDENT NAME
MATHS (120)
M-RANK
PHY   (120)
P-RANK
CHE    (120)
C-RANK
TOT (360)
T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI              115 42 100 4 115 14 330 1
2 1012786 YUVRAJ DAGAR              120 13 85 51 115 14 320 5
3 1013210 RAGHAV YADAV              91 671 62 395 87 598 240 311
4 1011152 REETVIK CHATTERJEE        102 226 57 555 72 1686 231 414
5 1068857 RISHABH SHARMA            72 2424 42 1372 85 736 199 945
6 1014904 MAYANK                    64 3698 61 420 69 2034 194 1069
7 1011804 ABHISHEK KUMAR            56 5276 37 1857 95 309 188 1265
8 1012784 KUNWAR CHIRAG             59 4644 42 1372 71 1772 172 1820
9 1011745 PRATHAM JOSHI             60 4430 52 758 44 6081 156 2507
10 1008877 ANUPAM MISHRA             44 8324 9 9507 52 4466 105 6556
11 1013621 HRITHIK                   44 8324 6 11105 50 4858 100 7092
12 1011805 SAGAR KUMAR               20 14380 22 4492 44 6081 86 8872
13 1013304 MOHAMMED ASHIR HASSAN     37 10217 -2 16018 42 6520 77 10075
14 1013228 AKASH PANDEY              17 14899 12 8010 42 6520 71 10858
15 1011695 KIRTIPAL SINGH DEORA      27 12814 6 11105 30 9647 63 11935
16 1020959 SACHIN RAJPUT             37 10217 -1 15672 21 12152 57 12697
17 1011639 NIHARIKA JEDH             12 15673 8 9984 35 8289 55 12976
18 1013786 PURNIMA KALIA             10 15987 16 6298 21 12152 47 13917
19 1018565 ROSHAN MISHRA             15 15287 0 15131 27 10448 42 14472
20 1008896 KANIKA SAINI              16 15048 -6 16643 24 11338 34 15281
21 1013089 ROHIT                     24 13534 -10 16736 4 16290 18 16340
22 1009771 DIWAKAR KUMAR             12 15673 -4 16419 9 15344 17 16371
23 1011719 AAYUSHI                   5 16437 2 13557 6 15875 13 16507
24 1021441 ANKIT RAJ                 4 16548 0 15131 3 16405 7 16679