XI PMT REG ON 30.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT REG ON 30.01.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT     (180) B-RANK ZOO    (180) Z-RANK PHY  (180) P-RANK CHE    (180) C-RANK TOT    (720) T-RANK
1 1237821 BITTU KUMAR            102 29 67 34 77 9 80 17 326 14
2 1010424 AYUSH KUMAR            115 19 54 47 35 38 81 15 285 24
3 1185385 RAKSHA JOSHI           132 6 62 37 16 64 59 24 269 27
4 1264466 KRITI GARG             115 19 74 31 25 50 47 32 261 30
5 1302922 BHAWNA SEHRAWAT        116 16 74 31 10 79 43 36 243 35
6 1190849 PRATEEK KUMAR          126 10 62 37 12 73 41 39 241 37
7 1236173 AKANKSHA YADAV         116 16 37 58 38 33 4 91 195 46
8 1012252 ANKIT SINGH            77 50 27 65 34 39 43 36 181 50
9 1233187 SIDDHARTH ARYAN SINGH  68 55 -2 93 67 10 34 46 167 53
10 1190497 PARIDHI                86 40 27 65 15 65 23 61 151 58
11 1288197 RAJ VANSH KHANNA       62 60 0 91 56 18 32 54 150 59
12 1296043 VAIBHAV PANKAJ         64 59 -3 96 51 25 33 51 145 61
13 1253209 LATIKA SHARMA          60 62 1 89 56 18 20 66 137 64
14 1239609 ANSHALIKA VERMA        59 64 -5 98 56 18 16 69 126 65
15 1181434 SHIVANI SINGH          67 57 -5 98 45 29 11 78 118 68
16 1201277 RANI KUMARI            32 82 25 67 13 68 41 39 111 71
17 1240421 ROHAN KUMAR GUPTA      59 64 3 85 12 73 32 54 106 73
18 1304348 ABHISHEK KADIAN        55 66 19 71 14 66 12 77 100 74
19 1231015 DEEPSHIKHA VASHIST     43 74 7 78 36 35 8 84 94 75
20 1305379 MINZA AZIZ             21 86 -3 96 47 28 26 57 91 76
21 1242693 NIKHIL ANAND           50 71 30 62 5 88 4 91 89 78
22 1295496 GYAN PARKASH           54 68 5 82 12 73 12 77 83 79
23 1297887 AYUSH JHA              52 70 2 87 13 68 4 91 71 81
24 1306108 AKANKSHA SHARMA        40 77 -8 100 3 91 19 67 54 86
25 1248302 ANUJ YADAV             34 81 0 91 2 92 2 94 38 89