XI IIT IC ON 30.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 30.01.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA        42 101 69 44 85 6 196 20
2 1232655 AVINASH CHAUDHARY       35 124 57 77 79 10 171 41
3 1194566 MITHLESH MISHRA         8 303 59 72 76 12 143 82
4 1234815 DEV RISHI               55 52 38 147 40 121 133 93
5 1184071 PRACHI SINGH            29 150 41 130 60 46 130 98
6 1239917 MANU GAUR               38 114 44 116 39 127 121 110
7 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR     59 35 29 187 31 167 119 114
8 1218452 MANJEET SHARMA          18 219 59 72 37 135 114 120
9 1206750 NITISH ADHANA           50 69 25 205 29 181 104 136
10 1225667 KRITI SINGH             23 190 35 162 46 91 104 136
11 1218235 VISHAL RAJ              51 64 29 187 23 221 103 139
12 1212070 ATUL KUMAR              22 196 51 96 25 203 98 148
13 1233390 AADARSH KUMAR           41 106 8 319 45 95 94 162
14 1232657 SURAJ GUPTA             22 196 41 130 26 200 89 173
15 1176593 CHIRAG MAHAJAN          5 324 36 157 46 91 87 179
16 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV     30 146 8 319 38 130 76 200
17 1235357 PRAGYAN SINGH           21 201 28 195 27 194 76 200
18 1194570 ASHISH SINGH            2 355 25 205 49 79 76 200
19 1229259 MOHIT                   11 272 37 150 22 228 70 215
20 1231823 ANURAG                  27 159 25 205 18 255 70 215
21 1201275 PUSHKAR                 27 159 9 313 31 167 67 223
22 1243958 ANKHIL MANUKONDA        42 101 -12 386 34 149 64 231
23 1226933 TANMAY                  17 227 23 215 21 239 61 241
24 1232339 TUSHAR                  8 303 17 260 35 143 60 244
25 1233078 TUSHAR GUSIAN           30 146 -6 381 36 137 60 244
26 1231081 ADARSH KUMAR SINGH      42 101 -6 381 23 221 59 250
27 1196901 UNDRESH                 -1 377 28 195 31 167 58 252
28 1227467 ADITYA MISHRA           12 261 8 319 37 135 57 255
29 1239608 SAURABH SINGH DHAMI     57 42 -2 364 0 363 55 260
30 1209705 SHIVANI MISHRA          24 180 10 310 15 274 49 268
31 1220774 SOMENDRA TIWARI         19 213 0 356 26 200 45 279
32 1233250 NEHA ANNA               15 238 3 339 11 298 29 318
33 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA    11 272 10 310 7 326 28 322
34 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR      21 201 -1 359 8 317 28 322
35 1191719 SHREYA KARN             -1 377 4 334 20 245 23 338
36 1233954 SHASHANK KESARWANI      4 338 0 356 18 255 22 341