XI IIT IC ON 06.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 06.02.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA        47 25 85 20 65 40 197 13
2 1232655 AVINASH CHAUDHARY       34 58 79 30 79 10 192 19
3 1239917 MANU GAUR               32 75 72 54 67 35 171 39
4 1218235 VISHAL RAJ              31 80 49 108 71 23 151 57
5 1232657 SURAJ GUPTA             37 41 38 158 66 37 141 72
6 1184071 PRACHI SINGH            34 58 42 139 64 41 140 75
7 1218452 MANJEET SHARMA          24 118 32 172 70 26 126 93
8 1239608 SAURABH SINGH DHAMI     47 25 31 175 45 87 123 97
9 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR     24 118 56 90 35 132 115 105
10 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV     16 174 30 180 66 37 112 111
11 1229259 MOHIT                   26 107 40 151 45 87 111 114
12 1235357 PRAGYAN SINGH           33 66 18 226 51 73 102 133
13 1231823 ANURAG                  23 123 28 192 50 75 101 134
14 1231081 ADARSH KUMAR SINGH      16 174 44 126 39 114 99 137
15 1234815 DEV RISHI               23 123 13 238 59 50 95 142
16 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR      20 144 41 143 31 158 92 149
17 1212070 ATUL KUMAR              9 214 28 192 50 75 87 161
18 1235562 VAIBHAV SHARMA          11 203 37 162 39 114 87 161
19 1233078 TUSHAR GUSIAN           16 174 32 172 36 129 84 166
20 1233250 NEHA ANNA               10 209 30 180 42 100 82 169
21 1194566 MITHLESH MISHRA         22 130 42 139 17 224 81 170
22 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA       16 174 32 172 32 146 80 174
23 1225667 KRITI SINGH             4 233 45 124 31 158 80 174
24 1196901 UNDRESH                 25 113 29 185 24 194 78 178
25 1243958 ANKHIL MANUKONDA        16 174 20 221 30 168 66 201
26 1209705 SHIVANI MISHRA          9 214 33 169 23 203 65 203
27 1191719 SHREYA KARN             13 195 19 222 31 158 63 207
28 1232339 TUSHAR                  3 241 29 185 18 221 50 223
29 1220774 SOMENDRA TIWARI         26 107 1 260 15 230 42 231
30 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA    16 174 -2 266 27 179 41 233
31 1206750 NITISH ADHANA           12 200 5 255 22 208 39 236
32 1201275 PUSHKAR                 5 232 5 255 25 187 35 240
33 1233954 SHASHANK KESARWANI      10 209 -2 266 15 230 23 258