TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-06-02-2017

TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-06-02-2017 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR  PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1261509 DIKSHANT RAJWAL 25 10 27 12 23 6 75 7
2 1204605 RAGHAV GARG 37 6 21 19 16 19 74 9
3 1188390 ARUL KUMAR 21 13 26 17 22 7 69 10
4 1180983 HARSHIT JAIN 26 9 29 9 8 29 63 14
5 1244240 SNEHAL SHUKLA 16 19 20 20 16 19 52 18
6 1261462 S ILAKKIYA 15 22 15 25 20 10 50 20
7 1186804 SANSKAR SOGANI 15 22 18 23 16 19 49 21
8 1195555 ADARSH KUMAR 13 23 25 18 10 26 48 22
9 1300170 V KRISHNA CHARTANYA KUMAR 22 12 12 28 13 21 47 23
10 1184113 VIVEK KHOKAR 12 26 18 23 16 19 46 24
11 1195554 SATWICK PANDEY 8 29 16 24 21 8 45 25
12 1189373 SAURABH KUMAR 12 26 19 21 11 24 42 26
13 1184229 ISHIKA GOSWAMI 18 17 13 26 6 30 37 27