PHASE-III (MAINS) GT - 4 - ON 12.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PHASE-III (MAINS) GT - 4 -  ON 12.02.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI         120 5 115 1 100 6 335 1
2 1186984 ARSH GAUTAM          115 9 96 19 106 2 317 2
3 1012786 YUVRAJ DAGAR         110 17 90 40 56 331 256 33
4 1005031 ACHIN KHATTAR        66 466 89 41 51 452 206 167
5 1010283 HUNARPREET SINGH     72 371 57 347 75 105 204 176
6 1011225 UTSAV AKARSHAN       83 197 56 359 62 237 201 189
7 1008975 ASHUTOSH DAS         46 906 37 758 60 273 143 615
8 1011152 REETVIK CHATTERJEE   50 827 39 713 29 1019 118 861
9 1202548 ESHITA               33 1200 52 430 32 933 117 872
10 1008881 NAMAN AGGARWAL       51 803 42 639 15 1410 108 965
11 1011745 PRATHAM JOSHI        31 1231 22 1174 36 820 89 1156
12 1016233 DEVANG VERMA         22 1409 46 546 19 1304 87 1172
13 1014904 MAYANK               28 1283 50 457 7 1552 85 1197
14 1011804 ABHISHEK KUMAR       55 710 11 1438 17 1354 83 1216
15 1068857 RISHABH SHARMA       22 1409 27 1020 32 933 81 1233
16 1008878 HARSH SHARMA         13 1530 31 914 27 1080 71 1334
17 1012797 HITEN ARYA           18 1471 22 1174 22 1228 62 1409
18 1145805 SURYA VARDHAN        31 1231 15 1356 10 1507 56 1461
19 1018565 ROSHAN MISHRA        6 1595 23 1132 26 1108 55 1465
20 1013211 AKASH KUMAR SETH     16 1495 14 1379 21 1257 51 1488
21 1011805 SAGAR KUMAR          2 1615 7 1523 -8 1632 1 1630